Mitä tarkoittaa talousmetsän kehitysluokka?

Metsän kehitysluokan termiä käytetään vain tasaikäisessa metsänkasvatuksessa.

Sillä kuvataan puuston kehitysvaihetta. Jokaiselle kehitysvaiheelle on määritetty omat kriteerit puustolle sen läpimitan tai iän perusteella.

 

Lisätietoa kehitysluokista löydät: Maanmittauslaitos

Mitä metsänomistajan täytyy tietää kehitysluokista?

Kehitysluokat ovat pääasiallisesti metsäammattilaisten käytössä olevia termejä, mutta niiden ymmärtäminen ylätasolla helpottaa metsäsuunnitelman ja metsävaratiedon lukemista ja ymmärtämistä.

Oleellisia kehitysluokkia ovat varsinkin taimikkovaiheessa olevat metsikkökuviot, joissa metsänhoitotyöt ovat kriittisiä parhaan tuoton takaamiseksi.

Näitä kehitysluokkia ovat T1 ja T2 eli Pieni Taimikko ja Varttunut taimikko.