Mitä on metsätilan perusparannus?

Tässä palvelussa yhdistyvät kaikki Metsä Niemisen palvelut mukautuvasti ja joustavasti. Kyseessä on hankepalvelu, jossa kunnostetaan metsätila kokonaisuudessaan omistajan tavoitteiden pohjalta. Palvelu soveltuu sellaisille metsätiloille, joita ei ole hoidettu pitkään aikaan, tai hoito on ollut puutteellista. Palvelu soveltuu toki myös sellaisille tiloille, joita on hoidettu aktiivisesti, mutta halutaan mm. parantaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja mielessä on vaikka osa metsätilan pinta-alasta laittamiseksi suojeluun esim. määräajaksi.

Palvelu on ihanteellinen erityisesti uusille metsänomistajille, jotka ovat tulleet metsätilan omistajiksi vaikkapa perinnön tai metsätilan oston myötä. Palvelu soveltuu erinomaisesti myös sijoittajille. 

Näin metsätilan perusparannushanke etenee

 1. Ensimmäisenä tehdään silmämääräinen katselmus metsätilaan maastossa sekä tarkastellaan mm. avointa metsävaratietoa ja kartoitetaan yleisellä tasolla, että mitä metsälle pitäisi ja voisi tehdä. Tässä yhteydessä saa jo hyvin karkean kustannusarvion ja arvion mahdollisesta puukauppatulosta. Tämä tarkentuu sitten hankkeen edetessä.
 2. Hankesopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen 
 3. Tämän jälkeen varsinainen hanke aloitetaan tekemällä tilalle metsäsuunnitelma omistajan tavoitteiden pohjalta. Suunnitelmaa tehdessä metsikkö kuvioidaan maastossa tarkemmin hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Metsäsuunnitelmassa voidaan valita vaikkapa metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät toimenpiteet ensisijaiseksi.
 4. Kun metsäsuunnitelma on tehty, niin voidaan alkaa suunnittelemaan seuraavaksi metsälle tehtäviä toimenpiteitä ja arvioimaan kustannuksia sekä myös tulopuolta, kuten puukauppatuloa ja avustuksia.
 5. Kun tarvittavat toimenpiteet on tiedossa, niin voidaan alkaa miettimään hankkeiden toteutusaikataulua ja niiden tarkempia kustannuksia. 
 6. Jos hankkeen kokonaiskustanukkset arvioidaan niin isoiksi, että esim. käytännön urakointi pitää kilpailuttaa (esim. mittava metsätien perusparannus), niin se tehdään yleensä tässä vaiheessa.
 7. Tässä vaiheessa voidaan jo laittaa mahdolliset hankkeen rahoitukseen liittyvät avustushakemukset vireille.
 8. Jos tilalla tehdään myös vaikkapa hakkuita, niin puukauppa laitetaan viimeistään tässä vaiheessa vireille.
 9. Ensimmäiseksi ennen kuin päästään aloittamaan käytännön toimenpiteet metsään, niin pitää varmistaa, että kulkuyhteys palstalle on kunnossa. Eli yleensä tiestä ja kääntöpaikasta aloitetaan ensimmäisenä.
 10. Kun kaikki suunnitelmat, avustusasiat, kulkuyhteydet, sopimukset, puukauppa ym. on tehty, niin aloitetaan käytännön toimenpiteet.
 11. Jos hanke on iso (vähintään kymmeniä hehtaareita), niin tyypillisesti perusparannukseen voi joutua varaamaan useamman vuoden. Eli jos joudutaan vaikka alkuun tekemään tietä, tai jos kohteella on vaikka vain talvikorjuuseen kelpaavia kuvioita, niin nämä omalta osaltaan venuttavat hanketta. Ja jos osa tilasta laitetaan vaikka määräaikaiseen suojeluun, niin sekin on oma prosessinsa, missä menee vähintään kuukausia. Eli mitä monimuotoisempi ja isompi hanke, niin sen pidempään siinä yleensä menee. Sen takia työt pitää priorisoida tärkeysjärjestykseen, jotta hanke etenee johdonmukaisesti.
 12. Kun hanke aikoinaan lähenee loppuaan, niin tällöin jo kannattaa miettiä, että antaisiko metsätilan hoidon jatkossakin Metsä Niemiselle. Eli tehtäisiin Hoitosopimus. Hoitosopimuspaketteja on eritasoisia erilaisiin tarpeisiin.
 13. Kun hanke on tehty, niin tehdään lopputarkistus ja hanke luovutetaan asiakkaalle. Tässä yhteydessä myös loppulaskutus esim. 10% hankkeen kokonaishinnasta.

Palvelussa yhdistyvät kaikki Metsä Niemisen palvelut

Palveluista pääset lukemaan tarkemmin klikkaamalla seuraavia linkkejä:

Metsänhoidon palvelut

Metsäneuvonta

Metsä- ja yksityisteiden perusparannus ja hoito

Puukauppapalvelut; puukaupan kilpailutus ja puukauppa

Hoitosopimukset

Hoitosopimukset ovat metsänomistajalle vaivaton tapa ulkoistaa metsäomaisuuden hoito Metsä Niemiselle. Palvelusopimuskokonaisuuksia on erilaisia. Kattavimpaan palvelusopimukseen sisältyy kaikki Metsä Niemisen palvelut, kuten puukauppa ja puukaupan kilpailutus, metsän- ja luonnonhoidon kaikki palvelut, mahdollisen tien ylläpito, metsäsuunnitelman ylläpito jne. 

Saatavilla myös rajattuja hoitosopimuksia, joissa metsänomistaja ulkoistaa vain osan metsänsä hoitotöistä Metsä Niemiselle. Esimerkkinä vaikka taimikoiden ja nuorien kasvatusmetsien hoito.

Hoitosopimusten voimassaoloaika vaihtelee kahdesta viiteen vuotta. Pyydä rohkeasti tarjous.