Ennallistaminen

Tämän osion alta löydät tietoa:

Ennallistamisesta ja sen saavutuksista
Ennallistamisen kestosta

Miksi ennallistetaan ja mitä sillä saavutetaan?

Ennallistamisella palautetaan elinympäristö luonnonmukaiseen tilaansa; tilaan, jossa se oli ennen metsätalouskäyttöönottoa.

Tällä saavutetaan kyseisen elinympäristön ja lajiston monimuotoisuus. Ennallistamista tehdään siis uhanalaisten eliöiden elintilan varmistamiseksi

Ennallistaminen ei rajoitu pelkästään metsiin vaan voidaan toteuttaa esimerkiksi turvemailla ja soilla.

 

Kuinka kauan ennallistaminen kestää?

Toimenpiteistä riippuen ennallistaminen voi kestää muutamasta kuukaudesta jopa vuosikymmeniin.

Esimerkiksi turvemaat ja suot palautuvat erityisen hitaasti.