Puukaupan termit

Tästä osiosta löydät tietoa:

Kiintokuutiosta
Kuitupuusta
Tukkipuusta
Energiapuusta

Kiintokuutio

Kiintokuutio on tilavuuden yksikkö. Kuutio on 1m x 1m x 1m eli tuhat (1000) litraa. Kiintokuutiosta käytetään myös termiä motti. Kiintokuutio on puukaupassa yleisin käytetty yksikkö. Kuution lyhenne on m³.

Kuitupuu

Kuitupuut myydään usein paperiteollisuuteen ja sellun valmistukseen. Kuitupuuksi luokitellaan pienempien läpimittojen puut sekä muuten sahaus- ja vaneriteollisuuteen kelpaamattomat puut.

Kuitupuun kuutiohinta sijoittuu tukki- ja energiapuun väliin.

 

Tukkipuu

Tukkipuuksi kelpaavat usein läpimitaltaan suuremmat ja suorat rungot. Yhdestä puusta saadaan keskimäärin 2-3 tukkia, loppu menee energia- tai kuitupuuksi.

Tukkipuuksi valikoituu usein puut, mitkä täyttävät sahateollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset. Metsäkoneenkuljettaja päättää puutavaralajin puukohtaisesti.

Energiapuu

Energiapuu on puuta, mikä ei kelpaa saha-, vaneri- tai selluteollisuudelle. Energiapuuta käytetään energian tuotannossa polttolaitoksissa tai siitä jatkojalostetaan puuklapeja, pilkkeitä ja brikettejä sekä haketta eri tarkoituksiin.

Energiapuuta kerätään tyypillisesti hoitamattomista nuorista kasvatusmetsistä sekä päätehakkuilla hakkuutähteistä, kuten puiden latvoista ja oksista.