Luonnonmetsät

Tämän osion alta löydät tietoa:

METSO-tukiohjelmasta
Talousmetsän palauttamisesta luonnonmetsäksi

METSO-tukiohjelma

METSO-tukiohjelmassa metsä voidaan suojella osittain tai kokonaan joko määräajaksi tai pysyvästi ja on esimerkiksi kohteille missä elinympäristö on poikkeuksellinen tai luontoarvoltaan merkittävä.

Mikäli METSO-tukiohjelmaa halutaan hyödyntää, täytyy metsäsuunnitelman olla ajantasainen ja suunnittelun yhteydessä kartoitettu onko metsä ohjelmaan sopiva.

METSO-tukiohjelman tarkoitus on kompensoida taloudellisia menetyksiä metsänsuojelusta.

 

Talousmetsän palauttaminen luonnonmetsäksi

Talousmetsän palauttaminen luonnonmetsäksi on kymmenien vuosien projekti, mikä tapahtuu vaiheittain metsäsuunnitelman mukaisesti.

Tällä pyritään palauttamaan metsä siihen tilaan, missä se on ollut ennen talouskäyttöön ottamista.

Palauttamisella ennallistetaan luonnon monimuotoisuutta ja palautetaan metsän eliöille luonnolliset elinolosuhteet.

Esimerkiksi ojat tukkimalla voidaan ojitetuilla turvekankailla palauttaa kosteus ja ympäristö samalle tasolle kuin ennen turpeenoton aloittamista. Tämä kuitenkin edellyttää myös kasvaneen puuston poistamista

Talousmetsän palauttamiseen luonnonmetsäksi on saatavilla valtion tukea.