Metsänhoidon palveluiden hinnasto

Hinnastosta löydät selkeästi tiedot palveluiden hinnoille yhdestä näkymästä koostetusti. Joissakin palveluissa hinnalle on vaihteluväli ja näissä tapauksissa tarkempi hinnoittelu vaatii paikalla käyntiä tarkemman hinta-arvion saamiseksi. 

Voit klikata listalta palvelua ja nähdä palvelusta selkeämmän kuvauksen linkin kautta aukeavalta sivulta. 

Voit myös kysyä minulta tarkempaa arviota joko kyselylomakkeemme kautta, puhelimitse tai sähköisesti. Huomioithan mahdollisten kotitalousvähennysten ja muiden tukien vaikutuksen kokonaishintaan. Kerromme mielellämme näiden tukien saamisen mahdollisuudesta.

Palveluissa käytetään hehtaari- tai tuntihintoja. Istutuksilla käytettävissä kappalehinta. Huomioithan, että hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero on metsänomistajalle vain läpikulkuerä, joten metsänomistaja saa sen täysimääräisenä takaisin, jos metsänomistaja on hakeutunut ALV. -velvolliseksi. Lisäksi verottomasta osuudesta saa vielä metsäverotuksessa -30%.

Minimi työveloitus metsänhoidon palveluissa 200€ (Alv. 0%) / toimeksianto. Hälytyslisä alle 8 tunnin varoitusajalla tulleesta kiireellisestä toimeksiannosta 200€ / lähtö (Alv. 0%). Näitä tilanteita voivat olla mm. tilanteet, joissa myrsky on kaatanut puita tielle ja ne pitää käydä nopeasti siirtämässä. 

Metsäneuvonta metsänomistajille on maksutonta.

Hinnat alempana Alv. 0%
Tehdylle työlle annetaan laatutakuu.
Mahdollisuus sopia laskun jakamisesta kahteen tai kolmeen erään ilman korkoja tai kuluja.

Männyntaimikon varhaisperkaus taimikon varhaishoito taimikonhoito
Männyntaimikon varhaisperkaus
Metsän uudistaminen

Uudistusalan jälkiraivaus päätehakkuun jälkeen

Taimikon varhaisperkaus eli varhaishoito

Puiden pystykarsinta

Metsänhoidolliset kasvatushakkuut; Puukauppa, puunkorjuu ja erikoishakkuut

Puistometsien ja virkistysalueiden hoito sekä erikoishakkuut

Metsänhoidon palvelusopimus

Metsäneuvonta, metsäasiantuntija- ja hankepalvelut

Metsäneuvonta on maksutonta ja sisältyy mm. puukauppaan ja metsänhoidon palveluihin.

Tämän palveluosa-alueen hinnoittelussa on useita vaihtoehtoja:

  • Hankkeen tai asiantuntijapalvelun suunnittelu- ja ohjaustyön tuntiveloitus on  aikaperusteisissa tilauksissa 68€/h + Alv. 24%. Verollinen tuntihinta on 84,32€/h. Hinta metsänomistajalle verovähennysten jälkeen 47,60€/h. Tuntihinnoittelu on yleensä helpoin lyhytaikaisissa, pienissä hankkeissa ja asiantuntijapalveluissa.
  • Prosentuaalista hintaa käyttäessä varataan hankkeen kokonaishinnasta 10-50% hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen. Loppuosuus käytännön toteutukseen.
  • Puunkorjuun suunnittelun ja ohjauksen palveluissa yleisin hinnoittelumalli on x€/m3 (kiintokuutio) tai pinta-alaan perustuva hinta x€/ha.
  • Hankkeita voidaan toteuttaa myös hehtaarihinnalla (esim. laajemmat metsänhoitohankkeet, joihin sisältyy myös suunnittelutöitä ja hankkeen ohjausta taikka metsäsuunnitelmat).
  • Hankkeita myydään myös palvelupaketteina, joihin sisältyy myös mm. käytännön toteutus. Kannattaa siis pyytää tarjous.

Minimiveloitus 250€ (Alv. 0%)
Metsäverotuksessa metsänomistaja saa -30% asiantuntijapalveluista. 
Matkakulukorvaus 0,5€/km (Alv. 0%)

Hinnat alempana Alv. 0%
Laskutusväli isommissa hankkeissa lähtökohtaisesti 1kk tai erikseen sovitun maksatusaikataulun mukaan.

Tietoa Metsäverotuksesta ja Kemera-tuista

Metsäsuunnittelu; metsävaratiedon keruu ja ylläpito

Paikkatietopalvelut ja kartoitushankkeet

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu sekä operatiivinen ohjaus

Johtokatujen raivaus ja vierimetsien hoitohankkeet

Metsä- ja yksityisteiden perusparannus ja kunnossapito

Metsä- ja yksityisteiden perusparannuksessa sovelletaan yleensä urakkahinnoittelua. Teiden ylläpitotyöt, kuten lanaukset, auraukset, routavaurioiden ja monttujen täyttö ovat  tuntityötä. Hankkeiden suunnittelutyöt ja hankkeiden operatiivinen ohjaus voidaan tehdä tuntityönä tai se voidaan laskea mukaan hankkeen kokonaishintaan.

Osassa tämän osion palveluita laskutettava työaika alkaa jo urakoitsijan kotoa. Esimerkkinä lumen auraus.

Minimiveloitus tämän osion palveluista 200€/ toimeksianto

Hinnat Alv. 0%

Metsäautoteiden kunnossapito ja perusparannus (28)
Murskeen levitys
Metsä Nieminen Puunkorjuu korjuupalvelu
Uudistushakkuu ja Metsä Niemisen korjuupalvelu

Hankinta- ja pystykauppa, puukaupan kilpailutus, puunkorjuupalvelu, toimitussopimukset ja puunhankinta

Puukauppapalveluiden minimiveloitus on 250€/kauppa

Arviokäynti on maksuton.

Hinnat ALV. 0%

Muut palvelut: pienkonehuolto ja kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito ja pienkonehuolto (pienkonehuolto on sivutoimista)

Pienkonehuollon minimiveloitus 50€/kone.

Kiinteistönhoidossa minimiveloitus 200€/toimeksianto. Palvelusopimuksen tehneillä minimiveloitus 100€/ käyntikerta. Minimiveloitus ei koske kimppatilauksia.

Arviokäynti kiinteistönhoidossa on maksuton.

Hinnat ALV. 0%

Kotitalouksien palvelut ammattitaidolla Metsä Niemiseltä tuijien leikkaus muotoon
Tuijien leikkaus muotoon