Metsänhoidon palveluiden hinnasto

Hinnastosta löydät selkeästi tiedot palveluiden hinnoille yhdestä näkymästä koostetusti. Joissakin palveluissa hinnalle on vaihteluväli ja näissä tapauksissa tarkempi hinnoittelu vaatii paikalla käyntiä tarkemman hinta-arvion saamiseksi. 

Voit myös kysyä tarkempaa arviota joko kyselylomakkeemme kautta, puhelimitse tai sähköisesti. Huomioithan mahdollisten kotitalousvähennysten ja muiden tukien vaikutuksen kokonaishintaan. Kerromme mielellämme näiden tukien saamisen mahdollisuudesta.

Palveluissa käytetään hehtaari- tai tuntihintoja. Istutuksilla käytettävissä kappalehinta. Arvonlisävero on metsänomistajalle vain läpikulkuerä, joten metsänomistaja saa sen täysimääräisenä takaisin, jos metsänomistaja on hakeutunut ALV. -velvolliseksi. Lisäksi verottomasta osuudesta saa vielä metsäverotuksessa -30%.

Minimi työveloitus metsänhoidon palveluissa 200€ (Alv. 0%) / toimeksianto. Hälytyslisä alle 8 tunnin varoitusajalla tulleesta kiireellisestä toimeksiannosta 200€ / lähtö (Alv. 0%). Näitä tilanteita voivat olla mm. tilanteet, joissa myrsky on kaatanut puita tielle ja ne pitää käydä nopeasti siirtämässä. 

Metsäneuvonta metsänomistajille on maksutonta.

Tehdylle työlle annetaan laatutakuu.

Maksuehto 14 päivää, ellei toisin sovita.
Laskuihin kuuluu laskutuslisä 10€/lasku + alv. 24%.

Mahdollisuus sopia laskun jakamisesta kahteen tai kolmeen erään hyvin pienillä kuluilla tai koroilla.

 

Männyntaimikon varhaisperkaus taimikon varhaishoito taimikonhoito
Männyntaimikon varhaisperkaus
Metsän uudistaminen

Metsän uudistaminen

Puukauppa, uudistushakkuu ja uuden taimikon perustaminen

Alv 0%Alv 24%Yksikkö
Istutustyö - urakkahinnallaalkaen 0,26alkaen 0,32€ / kappale
Istutustyö - tuntihinnalla5062€ / tunti
Havupuun taimetalkaen 0,20alkaen 0,25€ / kappale
Lehtipuun taimetalkaen 0,28alkaen 0,35€ / kappale
Kylvötyö - hehtaarihinnalla300 - 500372 - 620€ / hehtaari
Kylvötyö - tuntihinnalla5062€ / tunti
Maanmuokkaus - hehtaarihinnalla
400 - 899496 - 1 114,76€ / hehtaari
Maanmuokkaus - tuntihinnalla
89110,36€ / tunti
Metsänuudistamisen palvelupaketti
Pyydä tarjous
Puukauppa ja uudistushakkuuPyydä tarjous

Uudistusalan jälkiraivaus päätehakkuun jälkeen

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Hehtaarihinnalla150 - 600186 - 744€ / hehtaari
Tuntihinnalla5062€ / tunti

Siemenpuiden poisto

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla - metsurityö5062€ / tunti
Tuntihinnalla - konetyöalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
UrakkahinnallaPyydä tarjous

Taimikon heinääminen eli heinäntorjunta

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Hehtaarihinnalla280 - 1000347,20 - 1 240€ / hehtaari
Tuntihinnalla5062€ / tunti

Taimikon varhaisperkaus eli varhaishoito

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Hehtaarihinnalla280 - 1 000347,20 - 1 240€ / hehtaari
Tuntihinnalla5062€ / tunti

Hintaesimerkki varhaisperkauksesta

Tuore kangas, kuuselle istutettu. Poistumaa hieman normaalia enemmän. Hyvä maasto. Työn hinta 650€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero  156€/ha. Työn hinta yhteensä 806€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan metkatuki. Sitä saa 200€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 450€/ha. Tästäkin saa vielä verotuksessa 30% veroedun, jolloin metsänomistajan maksettavaksi jää vain 315€/ha.

Taimikon perkaus eli taimikonharvennus

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Hehtaarihinnalla320 - 1 000396,80 - 1 240€ / hehtaari
Tuntihinnalla5062€ / tunti

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus ja hoito sekä energiapuunkorjuu

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Hehtaarihinnalla - raivaussahatyö380 - 1 200471,20 - 1 488€ / hehtaari
Tuntihinnalla - raivaussahatyö5062€ / tunti
Tuntihinnalla - moottorisahatyö5062€ / tunti
Puukauppa ja energiapuunkorjuuPyydä tarjous

Hintaesimerkki nuoren kasvatusmetsän kunnostusraivauksesta

Tuore kangas, osin riukuuntunut sekapuusto, poistumaa runsaasti, aiemmat hoitotoimenpiteet jääneet tekemättä, hyvä maasto.
Työn hinta 1 000€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero 240€/ha. Työn hinta yhteensä 1240€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan metkatuki. Sitä saa 200€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 800€/ha. Tästäkin saa verotuksessa vielä 30% verohyödyn, jolloin metsänomistajalle jää maksettavaa 560€/ha.

Puiden pystykarsinta

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla5062€ / tunti

Metsänhoidolliset kasvatushakkuut

Puukauppa, puunkorjuu ja erikoishakkuut

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla - metsurityö5062€ / tunti
Tuntihinnalla - konetyöalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
UrakkahinnallaPyydä tarjous

Ennakkoraivaus ja näkemäraivaus

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Hehtaarihinnalla250 - 1 000310 - 1 240€ / hehtaari
Tuntihinnalla5062€ / tunti

Jatkuva kasvatus

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Hehtaarihinnalla - raivaustyö250 - 800310 - 992€ / hehtaari
Tuntihinnalla - muut metsurin työtalkaen 50alkaen 62€ / tunti
Tuntihinnalla - konetyöalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
Jatkuva kasvatus kokonaisvaltaisena hankkeenaPyydä tarjous

Myrskytuhojen ja tuulenkaatojen raivaus sekä metsätuhokartoitus

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla metsässä - metsurityö5062€ / tunti
Tuntihinnalla rakennetussa ympäristössäalkaen 68alkaen 84,32€ / tunti
Asiantuntijatyö7593€ / tunti
Urakkahinnalla - konetyöPyydä tarjous

Puistometsien ja virkistysalueiden hoito sekä erikoishakkuut

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla5062€ / tunti
UrakkahinnallaPyydä tarjous

Tonttihakkuut

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla - metsurityöalkaen 50alkaen 62€ / tunti
Tuntihinnalla - konetyöalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
HehtaarihinnallaPyydä tarjous

Ongelmapuiden kaato

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tunihinnallaalkaen 68alkaen 84,32€ / tunti
UrakkahinnallaPyydä tarjous

Metsänhoidon palvelusopimus

Pyydä tarjous

Metsäneuvonta, metsäasiantuntija- ja hankepalvelut

Metsäneuvonta on maksutonta ja sisältyy mm. puukauppaan ja metsänhoidon palveluihin.

Tämän palveluosa-alueen hinnoittelussa on useita vaihtoehtoja:

  • Hankkeen tai asiantuntijapalvelun suunnittelu- ja ohjaustyön tuntiveloitus on  aikaperusteisissa tilauksissa 68€/h + Alv. 24%. Verollinen tuntihinta on 93€/h. Hinta metsänomistajalle verovähennysten jälkeen 47,60€/h. Tuntihinnoittelu on yleensä helpoin lyhytaikaisissa, pienissä hankkeissa ja asiantuntijapalveluissa.
  • Prosentuaalista hintaa käyttäessä varataan hankkeen kokonaishinnasta 10-50% hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen. Loppuosuus käytännön toteutukseen.
  • Puunkorjuun suunnittelun ja ohjauksen palveluissa yleisin hinnoittelumalli on x€/m3 (kiintokuutio) tai pinta-alaan perustuva hinta x€/ha.
  • Hankkeita voidaan toteuttaa myös hehtaarihinnalla (esim. laajemmat metsänhoitohankkeet, joihin sisältyy myös suunnittelutöitä ja hankkeen ohjausta taikka metsäsuunnitelmat).
  • Hankkeita myydään myös palvelupaketteina, joihin sisältyy myös mm. käytännön toteutus. Kannattaa siis pyytää tarjous.

Minimiveloitus 250€ (Alv. 0%)
Metsäverotuksessa metsänomistaja saa -30% asiantuntijapalveluista. 
Matkakulukorvaus 0,5€/km (Alv. 0%)

Hinnat alempana Alv. 0%
Laskutusväli isommissa hankkeissa lähtökohtaisesti 1kk tai erikseen sovitun maksatusaikataulun mukaan.

Tietoa Metsäverotuksesta ja Metkatuesta

Metsäneuvonta metsänomistajille

Metsänhoidossa, hankkeissa ja puukaupassaMaksuton

Metsäsuunnittelu

Metsävaratiedon keruu ja ylläpito

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla6884,32€ / tunti
Hehtaarihinnallaalkaen 30alkaen 37,20€ / hehtaari

Metsätilan arvon määritys summa-arvomenetelmällä

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla6884,32€ / tunti
Hehtaarihinnalla - ilman maastokäyntiä3037,20€ / hehtaari
Hehtaarihinnalla - maastokäynnin ja puustoinventaarion kanssaalkaen 60alkaen 74,40€ / hehtaari

Metsäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä metsävaratiedon ylläpito

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla6884,32€ / tunti
Hehtaarihinnalla - ilman maastokäyntiä1518,60€ / hehtaari
Hehtaarihinnalla - maastokäynnin ja puustoinventaarion kanssaalkaen 35alkaen 43,40€ / hehtaari
Heehtaarihinnalla - teema-aiheisissa erikoismetsäsuunnitelmissaalkaen 80alkaen 99,20€ / hehtaari
Vanhan suunnitelman päivitysPyydä tarjous

Suometsän hoitohankkeet

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Suunnittelu tai tarvekartoitus6884,32€ / tunti
Konetyötunnitalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
Metsurityö5062€ / tunti
KokonaishankkeenaPyydä tarjous

Metsän lannoitushankkeet

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Asiantuntijatyöt6884,32€ / tunti
Käsinlevitys - tuntityö5062€ / tunti
Levitys koneellisesti - tuntityöalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
Lannoitushanke - urakkaalkaen 440alkaen 545,60€ / hehtaari
LannoitteetPyydä tarjous

Paikkatietopalvelut ja kartoitushankkeet

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Asiantuntijatyö6884,32€ / tunti

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu sekä operatiivinen ohjaus

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Asiantuntijatyö6884,32€ / tunti
Puukauppa -asiakkailleSisältyy puukauppaan

Johtokatujen raivaus ja vierimetsien hoitohankkeet

Pyydä tarjous

Erikoiskohteiden hoidon suunnittelu ja toteutuksen ohjaus

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Asiantuntijatyö6884,32€ / tunti
EriskoishankePyydä tarjous
Puukauppa -asiakkailleSisältyy puukauppaan

Tilanrajojen merkkaaminen ja avaaminen

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntihinnalla6884,32€ / tunti
Urakkahinnalla metsänhoitohankkeen yhteydessäPyydä tarjous

Metsätalouden veroilmoitus 2C ja veroneuvonta

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Tuntityö6884,32€ / tunti
Veroneuvonta puukaupan ja hankkeiden yhteydessäMaksuton

Metsä- ja yksityisteiden perusparannus ja kunnossapito

Metsä- ja yksityisteiden perusparannuksessa sovelletaan yleensä urakkahinnoittelua. Teiden ylläpitotyöt, kuten lanaukset, auraukset, routavaurioiden ja monttujen täyttö ovat  tuntityötä. Hankkeiden suunnittelutyöt ja hankkeiden operatiivinen ohjaus voidaan tehdä tuntityönä tai se voidaan laskea mukaan hankkeen kokonaishintaan.

Osassa tämän osion palveluita laskutettava työaika alkaa jo urakoitsijan kotoa. Esimerkkinä lumen auraus.

Minimiveloitus tämän osion palveluista 200€/ toimeksianto

Hinnat Alv. 0%

Metsäautoteiden kunnossapito ja perusparannus (28)
Murskeen levitys

Metsä- ja yksityistien perusparannus ja uuden tien teko

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Metäsautotien perusparannushanke - urakkanaalkaen 10 000alkaen 12 400€ / km
Piennartasannehanke - urakkanaalkaen 2 000alkaen 2 480€ / km
Asiantuntijatyöt6884,32€ / tunti
Konetyöalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
Metsurityöalkaen 50alkaen 62€ / tunti
Uuden tien rakentaminenPyydä tarjous

Teiden peruskunnossapito ja teiden hoito

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Konetyöalkaen 89110,36€ / tunti
Metsurityöalkaen 50alkaen 62€ / tunti
Tien hoitosopimusPyydä tarjous

Muut metsäteiden kunnostus- ja huoltotyöt

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Konetyöalkaen 89alkaen 110,36€ / tunti
Metsurityöalkaen 50alkaen 62€ / tunti
TieisännöintiPyydä tarjous
Metsä Nieminen Puunkorjuu korjuupalvelu
Uudistushakkuu ja Metsä Niemisen korjuupalvelu

Hankinta- ja pystykauppa, puukaupan kilpailutus, puunkorjuupalvelu, toimitussopimukset ja puunhankinta

Puukauppapalveluiden minimiveloitus on 250€/kauppa

Arviokäynti on maksuton.

Hinnat ALV. 0%

Puukauppapalvelut

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Puunmyyntisuunnitelma11,24€ / m³
Puukaupan kilpailutusalkaen 1alkaen 1,24€ / m³
Puunhankinnan vuosisuunnittelu169209,56€ / tunti
Hankintakauppa- ja puunkorjuupalvelutPyydä tarjous
ToimitussopimuksetPyydä tarjous

Muut palvelut

Alv 0 %Alv 24 %Yksikkö
Kiinteistönhoitoalkaen 50alkaen 62€ / tunti