Metsänhoidon palveluiden hinnasto

Hinnastosta löydät selkeästi tiedot palveluiden hinnoille yhdestä näkymästä koostetusti. Joissakin palveluissa hinnalle on vaihteluväli ja näissä tapauksissa tarkempi hinnoittelu vaatii paikalla käyntiä tarkemman hinta-arvion saamiseksi. 

Voit klikata listalta palvelua ja nähdä palvelusta selkeämmän kuvauksen linkin kautta aukeavalta sivulta. 

Voit myös kysyä minulta tarkempaa arviota joko kyselylomakkeemme kautta, puhelimitse tai sähköisesti. Huomioithan mahdollisten kotitalousvähennysten ja muiden tukien vaikutuksen kokonaishintaan. Kerromme mielellämme näiden tukien saamisen mahdollisuudesta.

Palveluissa käytetään hehtaari- tai tuntihintoja. Istutuksilla käytettävissä kappalehinta. Huomioithan, että hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverollisen hinnan saa selville kertomalla esitetyt hinnat luvulla 1,24. Toki tarjouksissa on myös aina mukana veroerittely.  Arvonlisävero on metsänomistajalle vain läpikulkuerä, joten metsänomistaja saa sen täysimääräisenä takaisin, jos metsänomistaja on hakeutunut ALV. -velvolliseksi. Lisäksi verottomasta osuudesta saa vielä metsäverotuksessa -30%. Neuvon tarvittaessa parhaani mukaan metsäveroilmoituksen täytössä. 

Minimi työveloitus metsänhoidon palveluissa 200€ (Alv. 0%) / toimeksianto. Hälytyslisä alle 8 tunnin varoitusajalla tulleesta kiireellisestä toimeksiannosta 100€ / lähtö (Alv. 0%). Näitä tilanteita voivat olla mm. tilanteet, joissa myrsky on kaatanut puita tielle ja ne pitää käydä nopeasti siirtämässä. 

Metsäneuvonta metsänomistajille on maksutonta.

Hinnat alempana Alv. 0%

Männyntaimikon varhaisperkaus taimikon varhaishoito taimikonhoito
Männyntaimikon varhaisperkaus
Näkemäraivaus männikkömetsä
Näkemäraivaus männikössä

Taimikon varhaisperkaus eli varhaishoito

Uudistusalan jälkiraivaus päätehakkuun jälkeen

Puistometsien ja virkistysalueiden hoito sekä erikoishakkuut

Puiden pystykarsinta

Metsäneuvonta, metsäasiantuntija- ja hankepalvelut

Metsäneuvonta on maksutonta ja sisältyy mm. puukauppaan ja metsänhoidon palveluihin.

Voit myös tilata alla olevia palveluita yksitellen tarpeidesi mukaan tai pyytää tarjousta hankekokonaisuudesta. Asiantuntijatyön tuntiveloitus 68€/h + Alv. 24% Verollinen tuntihinta on 84,32€/h. Valtaosaan palveluista on saatavailla myös vaihtoehtoinen hinnoittelumenettely. 
Minimiveloitus 250€ (Alv. 0%)
Metsäverotuksessa metsänomistaja saa -30% asiantuntijapalveluista. Tällöin tuntityöstä jää maksettavaa 47,60€/h. Arvonlisäveron saa palautuksena takaisin verottajalta, jos metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen. Isommat hankkeet vähennetään poistoina metsäverotuksessa.

Hinnat alempana Alv. 0%
Laskutusväli isommissa hankkeissa lähtökohtaisesti 1kk.

Tietoa Metsäverotuksesta ja Kemera-tuista

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu sekä operatiivinen ohjaus

Johtokatujen ja vierimetsien hoitohankkeet

Puustoinventointi ja puustotietojen ajantasaistus

Paikkatietopalvelut ja kartoitushankkeet

Metsä- ja yksityisteiden perusparannus ja kunnossapito

Metsä- ja yksityisteiden perusparannuksessa sovelletaan yleensä urakkahinnoittelua. Teiden ylläpitotyöt, kuten lanaukset, auraukset, routavaurioiden ja monttujen täyttö ovat  tuntityötä. Hankkeiden suunnittelutyöt ja hankkeiden operatiivinen ohjaus voidaan tehdä tuntityönä tai se voidaan laskea mukaan hankkeen kokonaishintaan.

Osassa tämän osion palveluita laskutettava työaika alkaa jo urakoitsijan kotoa. Esimerkkinä lumen auraus.

Minimiveloitus tämän osion palveluista 200€/ toimeksianto

Hinnat Alv. 0%

Metsäautoteiden kunnossapito ja perusparannus (28)
Murskeen levitys
Puunkorjuu harvennushakkuu mäntymetsä hakkuukone
Puunkorjuu ja harvennsuhakkuu

Puukauppapalvelut: puunvälitys ja leimikon kilpailutus

Puukauppapalveluiden minimiveloitus on 250€/kauppa

Arviokäynti on maksuton.

Hinnat ALV. 0%

Muut palvelut: pienkonehuolto ja kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito ja pienkonehuolto (pienkonehuolto on sivutoimista)

Pienkonehuollon minimiveloitus 45€/kone.

Kiinteistönhoidossa minimiveloitus 200€/toimeksianto. (Toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla 150€/ toimeksianto.)

Arviokäynti kiinteistönhoidossa on maksuton.

Hinnat ALV. 0%

Kotitalouksien palvelut ammattitaidolla Metsä Niemiseltä tuijien leikkaus muotoon
Tuijien leikkaus muotoon