Maisemointipuiden istutus

Puut ovat erittäin tärkeä osa maisemointia. Ne poistavat melua ja tekevät ympäristöstä viihtyisämmän. Maisemointipuina käytetään usein jaloja lehtipuita, kuten tammea, vaahteraa ja lehmuksia.

Kun maisemointityötä tehdään, täytyy huomioida ympäristö. Esim. rakennetussa ympäristössä tulisi konsultoida kunnan rakennusviranomaisia ja selvittää naapuruston mielipiteet. Uusien puiden sijoittelussa tulisi huomioida rakennukset ja kunnallistekniikka.

Suunnitelma maisemoinnista tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja esitellään kunnan rakennusvalvonnalle.

Maisemointiin vaikuttaa paljolti kohteen sijainti ja paikalliset määräykset, jotka tulee ottaa huomioon. Maisemointityöt voidaan toteuttaa urakkana tai joissain tapauksissa tuntihintatyönä.

Työn osuus maisemoinnista on usein kotitalousvähennyskelpoista.

 

Puuston käsittely

Puuston käsittely tarkoittaa esimerkiksi puiden kaatamista, puiden muotoilua tai siistimistä(esim. oksia leikkaamalla tai poistamalla).

Puuston käsittely tehdään usein valoisuuden parantamiseksi tai maiseman avaamiseksi.

Metsäisissä kohteissa ympäristöä puustoa voidaan käsitellä harventamalla. Näin voidaan lisätä jäävän puuston järeytymistä. Tälloin puhutaan puistomaisesta pihametsästä

Työn osuus maisemoinnista on usein kotitalousvähennyskelpoista sekä puuston myymisestä voi saada hyvitystä.

 

Pihaongelmapuiden kaato

Pitäisikö puut saada kaadettua esim. jonkin tiehankkeen takia? Tai onko pihassasi puita, joista pitäisi päästä eroon? Meiltä onnistuu myös ongelmapuiden kaadot. Puut voidaan kaataa ns. suorakaatona, tunkilla / taljalla, kiipeillen taikka nostokorista. Omaan puunkaatokalustoon kuuluu mm. kolme moottorisahaa, 2500kg kapasiteetin kaatotunkki, kaatokiiloja, talja yms. Nostokorin vuokraamme tyypillisesti ulkopuoliselta.

Tarvittaessa kaadettavat puut voidaan viedä pois tai ne voidaan pätkiä vaikkapa klapimittaan. Tarvittaessa puut voidaan vielä pilkkoa klapeiksi tai vaikka hakettaa.
Ammattilaisongelmapuunkaatajillamme on asianmukaiset vakuutukset mitkä kattavat mahdolliset puun kaatamisesta aiheutuneet vauriot.

 

Pihapuunkaato tarvitsee yleensä kunnalta luvan kaavoitetulla alueella. Luvan hankkiminen on lähtökohtaisesti tontin omistajan vastuulla. Tarvittaessa voimme avustaa luvan hakemisessa.

Kaatoavun antaminen hakkuukoneillekin onnistuu.

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen sekä mahdollista tuloa myydystä puusta.

Ongelmapuunkaato pihapuunkaato puunkaato metsä Nieminen Oy
Pihapuunkaato mökkirannassa
Pihapuiden kaatoa Noormarkussa.
Metsänhoitotyöt Ongelmapuunkaato_Konepajanranta Pori
Ongelmapuunkaatoa Konepajanrannassa Porissa

Puistometsien ja virkistysalueiden hoito sekä erikoishakkuut

Toteutamme myös puistometsien, virkistysalueiden ja taajamametsien siistimis- ja maisemointityöt. Yhteistä näille alueille on se, että niihin pitää soveltaa monenlaisia suosituksia ja ohjeistuksia, jotta päästään haluttuun tulokseen. Toteutamme myös saarihakkuut.

Näitä alueita ovat tyypillisesti seuraavat:

  • Jatkuvan kasvatuksen kohteet
  • Puistometsät
  • Taajamametsät
  • Kaavoitetut alueet
  • Virkistysalueet ja kansallispuistot
  • Maisematyölupakohteet
  • NATURA -alueet

Puukauppa

Erikoiskohteiden hoidossa ja käsittelyssä kannattaa harkita puukaupan tekemistä, jos puuta kertyy järkevä määrä. Näin saadaan hankkeen kulut puunmyynnillä minimoitua. Kaikenlaiselle puulle löydetään kyllä ostaja. Lue lisää Puukaupasta.

Puistometsä
Metsänhoitotyöt-Puistometsä
Puistometsä
Metsänhoitotyöt-tonttihakkuu
Tonttihakkuu

Tonttihakkuut (uudisrakentaminen)

Oletko kenties ostanut juuri tontin ja olet aikeissa rakentaa sille jotakin ja puusto pitäisi ensin kaataa pois hankkeen tieltä? Metsä Nieminen toteuttaa myös tonttihakkuuhankkeita. Palvelu soveltuu niin omakotitalon rakentajalle kuin myös isoille tehdashankkeille.

Milloin ja miten

Hanke aloitetaan yleensä kaavoitetuilla alueilla hakemalla kohteeseen ensin maisematyölupa, ennen kuin tonttihakkuu päästään aloittamaan. Kun lupa on saatu, niin tonttihakkuu voidaan aloittaa. Pienialaisilla tonteilla (alle 0,5ha) työ on kannattavinta tehdä metsurityönä. Isommilla pinta-aloilla hanke on kannattavinta toteuttaa metsäkoneilla.

Tarvittaessa nostamme myös kannot maasta tonttihakkuun yhteydessä ja ajamme puut pois tontilta. Haemme tarvittaessa myös tontin omistajan puolesta maisematyöluvan.

Puukauppa

Tonttihakkuilta kertyy usein myyntipuuta. Tyypillistä on, että jos kyseessä on metsäinen tontti, jossa on puustoa reilummin, niin puukauppatulo voi korjuukustannustenkin jälkeen olla useamman tuhannen euroa / hehtaari. Lue lisää Puukaupasta.

Lähtökohtaisesti puunkaato, joka tehdään ennen uudisrakentamista, ei ole kotitalousvähennyskelpoista työtä.