Muu metsänkasvatus

Puistometsä

Puistometsä on virkistysalue, jossa luonnontilaisuus ja virkistyskäyttö mahdollistetaan.

Metsäsuunnittelussa puistometsät suunnitellaan siten, että metsäalue tukee sosiaalisia ja ekologisia tavoitteita. Tälloin metsästä saatava taloudellinen hyöty on hyvin pienessä arvossa.

Puistometsät sijaitsevat tyypillisesti taajamissa tai asutuskeskusten välittömässä läheisyydessä.

 

Riistametsä

Riistametsänhoito on metsän käsittelyä edistäen tiettyen lajien selviytymis- ja lisääntymiskykyä, samalla mahdollistaen kannanhoito.

Riistametsänhoidossa huomioidaan metsä riistanhoidon näkökulmasta. 

 

Virkistysmetsä

Virkistysmetsän hoitoon voi sisältyä mm. laavun rakentaminen, polkuverkoston ylläpitämistoimenpiteet sekä siltojen rakentaminen ja näköalapaikkojen hoito.

Metsänomistaja voi saada tukea tai korvausta metsämaan antamisesta esim. ratsastustallin tai muun seuran käyttöön.

Virkistysmetsässä voi harrastaa hyvinkin monipuolisia aktiviteetteja, jotka voidaan huomioida myös metsäsuunnittelussa, esimerkiksi alueen kattava polkuverkosto mikä on maastopyöräily- tai patikointikäytössä.