Metsätuhojen hallinta ja hoito

Myrskykaadot

Jos myrsky on kaatanut runsaasti puita metsästäsi, kannattaa ne käydä korjaamassa (huomioi mahdolliset metsäsertifioinnin vaatimukset lahopuun määrästä). Erityisesti, jos metsätuholaissa määritetyt rajat täyttyvät. Puut voidaan poistaa metsurityönä tai konevoimaa apuna käyttäen. Jos puita on runsaasti ja ne ovat voimakkaasti jännittyneitä, kannattaa työturvallisuuden takia työ tehdä hakkuukoneella. Metsurityönäkin toki työ voidaan tehdä. Myrskytuhojen korjaaminen on riskialtista työtä, joten metsänomistajan kannattaa jättää työ ammattilaiselle.

Teemme myös vahinkokartoituksia maastossa. Eli jos et itse pääse kartoittamaan tilannetta metsääsi, niin käymme tarkistamassa tilanteen ja annamme sitten toimenpide-ehdotuksen. Jos metsänomistajalla on vakuutus metsätuhojen varalle, niin annamme tuhoista raportin sekä arvion tuhon taloudellisista vaikutuksista.

Palvelu sopii myös mm. hirvi- tai vaikka myyrätuhojen kartoituksiin, lumituhoihin yms.

Metsätuhoriskiin pystyy vaikuttamaan parhaiten hyvällä metsänhoidolla. Kaikkia riskejä ei silti hyväkään metsänhoito poista. Kaikkein pahimpiin riskeihin kannattaa harkita metsävakuutuksen ottamista. Myös valtio korvaa tiettyjä tuhoja.

Puukauppa

Jos metsätuhopuuta on reilummin, niin voidaan tehdä niistä puukauppa. Asian kanssa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä esim. myrskyssä kaatuneen puuston puuaines säilyy hyvänä vain tietyn ajan vuodenajasta riippuen. Lue lisää Puukaupasta.

HUOM. Puukauppa-asiakkaille metsätuhokartoitus sisältyy puukaupan välityspalkkioon.

Kartoituksen voi vaihtoehtoisesti laskea myös mukaan metsätuhojen puunkorjuuseen.
Metsätuhokartoitus sisältyy myös metsäsuunnitelma maastotyön hintaan.

Konkelo metsässä, konkelon laukaisu
Konkelon purkaminen
Runsaasti tuulenkaatoja metsässä
Runsaasti tuulenkaatoja

Tuhohyönteiset

Eri puulajeilla on eri tuhohyönteiset, esim. Kuusikoissa kirjanpainaja mikä kohdistuu erityisesti vanhempiin kuusiin

Tuhoja voidaan välttää pitämällä metsä monimuotoisena, nostaen metsän sietokykyä yksittäiselle tuhohyönteiselle.

Jos metsässä havaitaan hyönteistuhoja, voidaan se ottaa huomioon metsäsuunnittelun vaiheessa.

Tuhohyönteisten vahinkoihin on saatavilla vakuutuksia

Tuhohyönteiset voivat vaurioittaa ja pahimmillaan jopa tappaa metsän puuston.

Tuhohyönteisiä ei tule pyrkimäänkään kokonaan poistaa metsästä, sillä ne auttavat metsän monimuotoisuudessa. Tuhohyönteisten hallitsematon kasvu voi tuottaa huomattavia taloudellisia tappioita.

Tuhohyönteisten hoitoon liittyy myös laki metsätuhojen torjunnasta. Metsänomistajalla on velvollisuus huolehtia isompien metsätuhojen estäminen.

Parhaiten tuhohyönteisiä pystyy estämään suunnittelemalla metsänkasvatus monimuotoisuuden kautta. Hoitotoimenpiteet tulisi tehdä siis ajallaan. Mikäli metsässä havaitaan suurempia hyönteistuhoja, kannattaa aina olla yhteydessä asiantuntijaan.

Asiasta lisää metsän monimuotoisuuden osiossa.

 

Sienitaudit

Sienitaudit aiheuttavat puuston lahoutumista sekä värivikoja ja näin taloudellisia tappioita kun puu ei enää kelpaa tukkipuuksi

Merkittävimpiin sienitauteihin kuuluu juurikääpä ja männyn versosurma.

Sienitauteja on usein hankaia havaita ja ovat parhaiten vältettävissä tekemällä metsänhoitotyöt suunnitelmallisesti.

Juurikääpä aiheuttaa mm. neulaston värimuutoksia ja puuston kasvamisen taantumista. Mikäli epäilet sienitautien tuhoja, ota yhteyttä asiantuntijaan.

Nisäkästuhot

Nisäkästuhoja tapahtuu useimmiten nuorissa taimikoissa. 

Hirvi ja myyrä ovat suurimmat tuhoja aiheuttavat nisäkkäät. Lisäksi tuhoja aiheuttavat jänikset ja peurat.

Laajoista nisäkästuhoista voi saada valtiolta korvauksia nuorissa taimikoissa. Mikäli epäilet nisäkästuhoja, ota yhteyttä asiantuntijaan.