Talousmetsän luonnonhoito

Lahopuut ja monimuotoisuus

Lahopuut tarjoavat elinympäristön monelle uhanalaiselle lajille.

Talousmetsissä tulisi olla riittävästi lahopuuta kasvualustaksi ja elinympäristöksi eri eläinlajeille, näin metsästä tulee lajirikkaampi ja monimuotoisempi.

Lahopuiden huomiointi on tärkeää niille metsänomistajille joille luonnon monimuotoisuus on tärkeää.

Usein metsänomistajat ajattelevat, että yksittäiset puunkaadot tulisi heti poistaa talousmetsästä. Olisi kuitenkin hyvä, että metsässä ylläpidettäisiin tiettyä lahopuujatkumoa.

Joskus talousmetsiin lisätään lahopuun määrää keinotekoisesti jolloin tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa metsän eliöille ja kasveille luonnollinen kasvualusta.

Lahopuut ja monimuotoisuus tulee ottaa huomioon metsäsuunnittelussa parhaan kasvualustan muodostamiseksi.

Joissain tilanteissa luonnonhoitohankkeisiin voi saada myös valtiolta rahoitusta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Riistatiheiköt

Riistatiheiköillä voidaan parantaa ja ylläpitää metsäriistan selviytymis- ja lisääntymiselinympäristöjä.

Kun halutaan huomioida metsäomaisuudessa myös riistaeläimistö, tehdään laajempi metsäsuunnitelma jossa painotetaan riistanhoitoa osana metsäomaisuutta.
Lisätietoa metsäsuunnitelmista löytyy täältä.

Säästöpuuryhmät

Säästöpuuryhmä tarkoittaa ryhmää puita metsässä, mitä ei käsitellä metsäkäsittelyssä ollenkaan vaan pidetään ns. luonnontilaisena. Tämä ryhmä myöhemmin kuolee pystyyn, tuottaen lahopuuryhmän mikä lisää monimuotoisuutta.

Säästöpuuryhmissä kuollut puusto tulisi jättää niille sijoilleen eikä missään vaiheessa kerätä pois.

Säästöpuuryhmät olisi hyvä metsäsuunnitelmassa merkata niin, että tieto olisi saatavilla myöhemminkin, kun hoitotoimenpiteitä suunnitellaan.