Sähkölinjat ja johtokadut

Suunnittelupalveluun kuuluu vierimetsien hoito ja käsittely. Tämä suunnittelu tehdään yhdessä linjan omistajan kanssa, kartoittaen tarpeet, kuten kuinka leveältä puusto poistetaan, kiinteistöittäin

Suunnittelupalveluun kuuluu myös oleellisesti maastossa tehtävät mittaukset ja merkkaukset.

Johtokaturaivauksessa tarkoitus on pitää johtokatu puhtaana puustosta esim. raivaussahalla. Tämä tulisi tehdä noin viiden vuoden välein.

Vierimetsien hoidossa on kyse puuston käsittelystä niin, että hakkuissa poistetaan liian lähellä linjaa kasvavat puut. Myös myrskytilanteet tulisi huomioida.