Kunnostusojitukset

Kunnostusojituksella perataan olemassaoleva ojaverkko siten, että alueella oleva liiallinen vesi saadaan ohjattua pois.

Kunnostusojituksessa tulee välttää turhaa hoitamista, sillä veden pinnan liiallinen pudottaminen voi aiheuttaa turpeen hajoamista, mikä puolestaan aiheuttaa metaanipäästöjä.

Kunnostusojitushankkeiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Taustalla ovat haitalliset ravinnepäästöt mitä ojitetut alueet aiheuttavat.

Kunnostusojituksen vaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi hyvällä vesien suojelusuunnittelulla. Tälloin ennen hanketta tehdään ojitussuunnitelma.

Kunnostusojitusta tehdään, kun veden pinta nousee liian korkealle ja puun oma haihdutuskyky ei enää riitä.

Kunnostusojituksiin saa Kemera-tuen vielä vuoden 2023 aikana.

Suon ennallistaminen

Suon ennallistamishanke aloitetaan hyvällä suunnittelulla, missä arvioidaan eri menetelmien vaikutus suon elinympäristöön.

Tavoitteena suon ennallistamisessa on palauttaa suoalue siihen tilaan, missä se on ennen ojitusta ollut.

Tämä tarkoittaa, että ensin puusto poistetaan, minkä jälkeen ojat tukitaan. Tämän tavoitteena on saada veden pinta nostettua luonnolliselle tasolle.

Suon ennallistamishankkeisiin voi saada valtion tukea. Metsä Nieminen voi toteuttaa hankkeen suunnittelusta toteutukseen.

Palveluiden hinnastoon pääset tästä