Myrskykaadot

Jos myrsky on kaatanut runsaasti puita metsästäsi, niin tällöin ne kannattaa käydä korjaamassa (huomioi mahdolliset metsäsertifioinnin vaatimukset lahopuun määrästä). Erityisesti, jos metsätuholaissa määritetyt rajat täyttyvät. Puut voidaan poistaa metsurityönä tai konevoimaa apuna käyttäen. Jos puita on runsaasti ja ne ovat voimakkaasti jännittyneitä, niin tällöin työturvallisuuden takia työ kannattaa tehdä hakkuukoneella. Metsurityönäkin toki työ voidaan tehdä. Myrskytuhojen korjaaminen on riskialtista työtä, joten metsänomistajan kannattaa jättää työ ammattilaiselle.

Teemme myös vahinkokartoituksia maastossa. Eli jos et itse pääse kartoittamaan tilannetta metsääsi, niin käymme tarkistamassa tilanteen ja annamme sitten toimenpide-ehdotuksen. Jos metsänomistajalla on vakuutus metsätuhojen varalle, niin annamme tuhoista raportin sekä arvion tuhon taloudellisista vaikutuksista.

Palvelu sopii myös mm. hirvi- tai vaikka myyrätuhojen kartoituksiin, lumituhoihin yms.

Metsätuhoriskiin pystyy vaikuttamaan parhaiten hyvällä metsänhoidolla. Kaikkia riskejä ei silti hyväkään metsänhoito poista. Kaikkein pahimpiin riskeihin kannattaa harkita metsävakuutuksen ottamista. Myös valtio korvaa tiettyjä tuhoja.

Puukauppa

Jos metsätuhopuuta on reilummin, niin voidaan tehdä niistä puukauppa. Asian kanssa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä esim. myrskyssä kaatuneen puuston puuaines säilyy hyvänä vain tietyn ajan vuodenajasta riippuen. Lue lisää Puukaupasta.

Hinnasto

Tuulenkaatojen / vahingoittuneiden puiden korjuu metsurityönä metsässä 45€/h
Tuhojen puunkorjuu rakennetussa ympäristössä: alkaen 68€/h
Korjuu hakkuukoneella: Pyydä tarjous
Metsätilan metsätuhokartoitus 75€/h

HUOM. Puukauppa-asiakkaille metsätuhokartoitus sisältyy puukaupan välityspalkkioon.

Kartoituksen voi vaihtoehtoisesti laskea myös mukaan metsätuhojen puunkorjuuseen.
Metsätuhokartoitus sisältyy myös metsäsuunnitelma maastotyön hintaan.

Konkelo metsässä, konkelon laukaisu
Konkelon purkaminen
Runsaasti tuulenkaatoja metsässä
Runsaasti tuulenkaatoja

Tuhohyönteiset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sienitaudit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nisäkästuhot

Nisäkästuhoja tapahtuu useimmiten nuorissa taimikoissa. 

Hirvi ja myyrä ovat suurimmat tuhoja aiheuttavat nisäkkäät. Lisäksi tuhoja aiheuttavat jänikset ja peurat.

Laajoista nisäkästuhoista voi saada valtiolta korvauksia nuorissa taimikoissa. Mikäli epäilet nisäkästuhoja, ota yhteyttä asiantuntijaan.