Metsänhoidon palvelut Metsä Niemiseltä

Metsä Nieminen tarjoaa metsuri- ja metsänhoidon palvelut Ulvilassa, Porissa ja lähikunnissa Satakunnan alueella. Tarvittaessa myös hieman pidemmällä. Metsään kuin metsään löytyy sopiva vaihtoehto. Kun palveluissa yhdistyvät yli 10 vuoden käytännön metsänhoitotöiden kokemus, kohtuullinen hintataso ja insinööritaito, niin nämä yhdessä tuovat parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Metsänhoidon palvelut ovat saatavilla yksityisten metsänomistajien metsiin ja myös yritysten sekä yhteisöjen tarpeisiin.  Toiminnan ohjauksessa käytössä Foresta metsätietojärjestelmä.

Tämän sivun palvelut

Hinnasto

Palveluissa käytetään hehtaari- tai tuntihintoja. Istutuksilla käytettävissä kappalehinta. Huomioithan, että hinnat ovat ilman arvonlisäveroa.  Arvonlisävero on metsänomistajalle vain läpikulkuerä, joten metsänomistaja saa sen täysimääräisenä takaisin, jos metsänomistaja on hakeutunut ALV. -velvolliseksi. Lisäksi verottomasta osuudesta saa vielä metsäverotuksessa -30%. Meiltä palvelut myös metsäverotukseen liittyen.

Minimi työveloitus metsänhoidon palveluissa 200€ (Alv. 0%) / toimeksianto.
Hälytyslisä alle 8tunnin varoitusajalla tulleesta kiireellisestä toimeksiannosta 200€ / lähtö (Alv. 0%). Näitä tilanteita voivat olla mm. tilanteet, joissa myrsky on kaatanut puita tielle ja ne pitää käydä nopeasti siirtämässä. 

Metsäneuvonta metsänomistajalle on maksutonta.

Hinnat alempana Alv. 0%
Laskutusväli isommissa hankkeissa lähtökohtaisesti 1kk.
Tehdylle työlle annetaan laatutakuu.
Mahdollisuus sopia laskun jakamisesta kahteen tai kolmeen erään ilman korkoja tai kuluja.

Metsän uudistaminen; Puukauppa, uudistushakkuu ja uuden taimikon perustaminen

Metsänuudistaminen on metsänhoidollinen toimenpide, jossa vanha puusukupolvi kaadetaan ja tilalle perustetaan uusi metsä. Kun vanha puusto on kasvanut tiettyyn ikään / läpimittaan / tilavuuteen, niin tällöin tullaan tilanteeseen, jossa puuston kasvattaminen ei ole enää taloudellisesti järkevää. Puuston arvokasvu on käytännössä lähes pysähtynyt, jolloin puusto ei enää tuota metsänomistajalle taloudellista arvoa. Tällöin puustoon sidottu pääoma kannattaa vapauttaa ja perustaa tilalle uusi taimikko. Metsän uudistamista perustellaan usein myös vanhan metsän tuhoherkkyydellä. Vanha metsä alkaa aikoinaan kuolla pystyyn ja erilaiset sienet ja tuhohyönteiset tekevät tuhojaa. Tällöin metsän taloudellinen tuotto muuttuu negatiiviseksi, eli metsänomistaja menettää siinä jo rahaa. 

Tosin kannattaa myös huomioida vanhan metsän merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Jos puusto on todella vanhaa ja kuollutta lahopuuta on runsaasti, niin toki tällöin vaihtoehtoina on myös mm. metsän suojelu kokonaan tai osittain. Tässä vaiheessa metsänomistajan arvot ovat merkittäviä. Haluaako metsänomistaja ns. korjata sadon ja tehdä ”tilin” metsällään, vai arvostaako enemmän vihreitä arvoja. Metsän voi liittää myös johonkin suojeluohjelmaan, josta voidaan maksaa myös korvausta metsänomistajalle. Tämä kompensoi osaltaan taloudellisia menetyksiä.

Milloin ja miten

Ajankohtainen, kun puuston ikä on n. 75 – 100 vuotta. Kasvupaikka, puuston pituus ja järeys, arvokasvu jne. vaikuttavat ajankohdan valintaan. Jos puusto on vajaatuottoinen tai puusto on kärsinyt erilaisia tuhoja, niin voi olla perusteltua aikaistaa metsän uudistamista.

Metsän uudistamisen vaihtoehtoja on tarjolla hyvin runsaasti. Uudistamismenetelmiä on pääasiassa kolmea erilaista. Näitä ovat istutus, kylvö ja luontainen uudistaminen. Jokaisella menetelmällä on omat vahvuudet ja heikkoudet. Metsän uudistamiseen liittyy oleellisesti myös metsämaan maanmuokkaus. Maanmuokkauksella luodaan taimille paremmat kasvuunlähdön lähtökohdat.

Metsän uudistamisessa kannattaa alusta alkaen tavoitella sekapuustoisuutta. Toki kohde uudistetaan lähtökohtaisesti sille puulajille, joka menestyy kyseisellä kasvupaikalla kaikkein parhaiten. Esim. tuoreelle kankaalle istutetaan ensisijaisesti kuusta. Sekaan tulee luontaisesti lähes poikkeuksetta myös lehtipuita ja mäntyäkin. Taimikonhoitoketju on seuraava toimenpide metsän uudistamisessa ja taimikon vakiinnuttamisena, jolloin kohteiden käsittely valitaan näiden tavoitteiden pohjalta. 

Metsä Niemiseltä voi tilata metsänuudistamisen kokonaisvaltaisena palveluna, joka sisältää uudistushakkuun eli päätehakkuun ja uuden taimikon perustamisen kaikkine vaiheineen. Ennen metsän uudistamista voidaan myös kartoittaa mahdolliset suojeluun tai hakkuun ulkopuolelle jätettävät alueet. 

Hyödyt

Metsän uudistamisessa vapautetaan puustoon sidottu pääoma. Tällöin ollaan tultu siihen pisteeseen, ettei vanhan puuston kasvatus ole enää taloudellisesti kannattavaa, vaan on järkevämpää perustaa uusi metsä. Metsän uudistamisella ehkäistään myös vanhaan metsään liittyviä tuhoriskejä.

Puukauppa

Metsä Niemiseltä myös metsän uudistamiseen liittyvät puukauppapalvelut.  Tyypillisesti uudistushakkuilla puukauppatulo metsänomistajalle on hehtaaria kohden pystykaupoissa 15 000€ – 23 000€/ha. Voi olla enemmänkin tai vähemmän riippuen kohteesta ja puun hinnasta, mutta tuo on sellainen keskimääräinen haarukka.

Metsänhoidon vaihtoehdot päätehakkuulle

Jos et halua metsääsi aukkoja ja uudistusaloja, niin tällöin voidaan kartoittaa muut metsänhoidon vaihtoehdot. Yksi vaihtoehto on siirtyminen jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen tai metsikön suojelu määräajaksi tai pysyvästi.

Istutus

Istutuksella saadaan monesti aikaiseksi täysitiheä taimikko verrattuna esim. luontaiseen metsänuudistamiseen. Istutuksessa käytetään pääasiassa jalostettuja puuntaimia, jotka ovat ominaisuuksiltaan parempia, kuin luontaisesti syntyneet puuntaimet. Jalostetut puuntaimet kestävät yleensä erilaisia tuhoja paremmin, kasvunopeudessa voi olla eroja, oksakulmat ovat loivempia jne. Istutus on lähtökohtaisesti varmin tapa saada täystiheä taimikko aikaiseksi nopeasti. Tosin istutus on kaikista menetelmistä myös kaikkein kallein.

Hinnasto

Istutustyö lähtökohtaisesti kappalehinnalla (ei sisällä taimia). Hinnat sisältää istuttamisen, varastoinnin, taimihuollon, rahdin ja taimien kuljettamisen terminaalista / varastolta palstalle. Hintaan sisältyy myös taimien kantamista max 100m tien reunasta istutettavan kuvion reunaan. Mikäli matka on pidempi, laskutetaan kantamisesta 40€/h tai vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää kantamiset taimien kappalehintaan. Erittäin pitkillä kuljetusmatkoilla käytettävissä mönkijä. Tällöin tuntihinta / kappalehinta taimien kuljetuksista katsotaan tapauskohtaisesti.

Minikokoinen paakkutaimi: alkaen 0,26€/kpl
Pieni paakkutaimi: alkaen 0,29€/kpl
Keskikokoinen paakkutaimi: alkaen 0,35€/kpl
Iso paakkutaimi: alkaen 0,55€/kpl
Jättikokoinen paakkutaimi: alkaen 0,70€/kpl
Tai istutus tuntihinnalla 40€/h
Istutus muokkaamattomaan maahan 40€/h
Täydennysistutus 40€/h
Istuttaminen kuokalla 40€/h

Jos asiakas järjestää omatoimisesti taimihuollon ja taimien kuljettamisen varastolta / terminaalista palstalle perille asti, niin taimen istutushinnasta voidaan sopia alennus.

Esimerkki istutustyön kustannuksesta: Hehtaarille istutetaan 1800kpl keskikokoisia kuusentaimia. Istutustyön kappalehinta 0,35€/kpl. Kohde tien vieressä ja hyvä istutusmaa. Maanmuokkaus tehty. Istutustyön hinta 630€ + ALV24%. Istutustyön kustannus metsänomistajalle verovähennysten jälkeen 441€/hehtaari.

Havupuuntaimien hinnat alkaen 0,20€/kpl
Lehtipuuntaimet hinnat alkaen 0,28€/kpl

Kylvö

Kylvö on potentiaalinen vaihtoehto istutukseen verrattuna erityisesti männyn kohdalla. Kylvö sopii uudistamismenetelmäksi keskikarkeilla ja karkeilla maalajeilla. Kylvöllä saadaan aikaiseksi tiheämpi taimikko kuin istutuksessa. Kylvön hintaan eivät sisälly siemenet.

Hinnasto

Käsinkylvö tuntityönä 40€/h
Tai 300€/ha – 500€/ha
Kylvö koneellisesti: Hinta tarjouksen mukaan

Metsämaan maanmuokkaus

Metsämaan maanmuokkauksella luodaan paremmat lähtökohdat metsän uudistamiselle. Maanmuokkaus on hyvin suositeltavaa tehdä, jotta metsän uudistaminen onnistuu toivotulla tavalla. Muokkausmenetelmiä ovat äestys, laikutus, mätästys, kääntömätästys ja naveromätästys. Muokkausmenetelmän valintaan vaikuttaa kasvupaikka, kasvupaikan vesitalous, maalajikkeen olomuoto ja vedenpidätyskyky. 

Samalla uudistusalalla voidaan käyttää myös useampaa uudistamismenetelmää, jos uudistamisalalla vesitaloudessa tai maalajikkeessa on vaihtelua. Tyypillistä on esimerkiksi kuusen uudistamisalalla, että märät notkot saatetaan naveromätästää ja kuivemmat osat laikkumätästetään. Jos kuviolla on vielä pieniä kohoamia, joissa kasvupaikka hieman kuivempi / karumpi, niin nämä voidaan laikuttaa. Tällaisella kohteella kannattaa harkita sekaviljelyä eli mäntyä ja kuusta sekaisin. Sekaviljelyä kannattaa muutenkin suosia aina kun mahdollista.

Hinnasto

Maanmuokkaus voidaan tehdä tuntityönä tai hehtaarihinnalla. Hintoihin vaikuttaa mm. maasto, siirtomatka, kivisyys, onko kantoja nostettu ja muokkausmenetelmä. Lähtökohtaisesti erittäin kiviset kohteet tai vaikeakulkuiset kohteet tehdään tuntihinnalla.

Tuntihinnalla 89€/h 
Hehtaarihinnalla 400€/ha – 899€/ha

Metsän viljelyn palvelupaketti

Halutessasi voit pyytää Metsä Niemiseltä metsän uudistamisesta kokonaisvaltaisen tarjouksen joka sisältää metsämaan maanmuokkauksen, istutukset / kylvön ja taimet /siemenet. Halutessasi voit pyytää palvelupakettiin vielä uudistusalan jälkiraivauksen, joka tehdään ennen uudistamistöitä, jos ennakkoraivausta ei ole tehty ennen päätehakkuuta. Myös muut metsänuudistamisen vaihtoehdot saatavilla.

Kustannusesimerkki palvelupaketin muodostumisesta: Kuusen istutuskohde. Maanmuokkaus (laikkumätästys) 500€/ha, taimet (jalostettu, 2 vuotias keskikokoinen kuusentaimi) 400€/ha ja istutustyö (1800kpl/ha) 630€/ha = 1530€/ha.  Lopullinen kustannus verovähennysten jälkeen 1 071€/ha.

Uudistamiskypsä 95 vuotias kuusikko Metsä Nieminen
Uudistamiskypsä 95 vuotias kuusikko
Metsän uudistaminen
Metsä Nieminen Puunkorjuu korjuupalvelu
Uudistushakkuu ja Metsä Niemisen korjuupalvelu
Männyn minikokoinen paakkutaimi. Metsä Nieminen
Männyn taimi. Minikokoinen paakku
2 vuotias kuusen paakkutaimi ja pottiputki Metsä Nieminen
2 vuotias kuusen paakkutaimi. keskikokoinen paakku.
Rauduskoivun keskikokoinen paakkutaimi. Metsä Nieminen
Rauduskoivun keskikokoinen paakkutaimi.
metsänhoitotyöt istutus pottiputki niemisenmetsätalouspalvelu
1 vuotias männyn pottitaimi ja pottiputki. Pikkupaakku.
Metsänhoitotyöt taimia uudistusalalle niemisenmetsätalouspalvelu metsä nieminen
Taimia uudistusalalle
Metsämaan maanmuokkaus kaivinkone laikkumätästys
maanmuokkaus
Metsänhoitotyöt_Uudistusalan_jälkiraivaus
Uudistusalan jälkiraivaus tehtynä
Männyn uudistamisala päätehakkuun jälkeen
Tämä männyn uudistusala kaipaa jälkiraivausta ennen maanmuokkausta

Uudistusalan jälkiraivaus päätehakkuun jälkeen

Uudistusalan jälkiraivaus voi tulla kyseeseen uudistamisaloilla, joihin ei ole tehty ennakkoraivausta ennen uudistushakkuuta. Hakkuusta jäljelle jääneet raipat saavat maiseman näyttämään rumalta ja ne haittaavat metsän uudistamista. Tällöin kannattaa tehdä uudistusalan jälkiraivaus. Tällöin luodaan paremmat lähtökohdat metsämaan maanmuokkaukselle ja metsänviljelylle. Uudistusalan jälkiraivauksessa ei raivata säästöpuuryhmien alusia tai luontokohteita.

Tyypillisesti ennakkoraivaus on voinut jäädä välistä ennen metsän uudistamista, jos alikasvos ei ole haitannut uudistushakkuuta.

Milloin ja miten

Tämä toimenpide kannattaa tehdä mahdollisimman pian uudistushakkuun jälkeen, kuitenkin ennen maanmuokkausta. Lähtökohtaisesti tarjoamme tätä palvelua aina metsänuudistamisen yhteydessä, jos se nähdään tarpeelliseksi. Työ tehdään metsurityönä raivaussahalla.

Hinnasto

Hehtaarihinnalla 150€/ha – 600€/ha
Tuntihinnalla 45€/h

Kuvien esimerkkitapauksissa kustannus oli 250€/ha

Siemenpuiden poisto

Siemenpuiden poisto tulee kyseeseen metsän uudistamisaloilla, joissa uudistamismenetelmänä on ollut metsänuudistaminen luontaisesti. Tällöin uudistamisalalle on jätetty siemenpuita hoitamaan siemennystä. Siemenistä on sitten lähtenyt kasvamaan uusi taimikko. 

Milloin ja miten

Kun taimikko on vakiintunut eli siellä on riittävästi taimia, niin on aika tehdä siemenpuiden poisto. Siemenpuiden poistoa ei saisi lykätä liian pitkään, jotta taimikko ei pääsisi liian pitkäksi. Kun taimikko on mielellään enintään metrin pituista, niin viimeistään silloin kannattaa siemenpuut poistaa. Suotavaa olisi, että siemenpuiden poiston aikaan olisi lumipeite suojaamassa taimia. Siemenpuiden poisto voidaan tehdä manuhakkuuna moottorisahalla tai hakkuukoneella. Yksittäiset, maahan tuulessa kaatuneet siemenpuut kannattaa jättää maahan lahoamaan. Niistä tulee ajan kuluessa hyviä kasvualustoja erilaisille lahopuusta riippuvaisille eliöille.

Puukauppa

Kysy samalla tarjousta puukaupasta. Myymällä siemenpuut eteenpäin voi puukauppatiliä hyödyntää mm. taimikon hoidossa. Puukaupasta lisää tietoa puukauppapalvelut -osiossa.

Hinnasto

Tuntihinnalla – metsurityö 45€/h
Tuntihinnalla – konetyötunnit alkaen 89€/h
Urakkahinnalla – kysy tarjous

Taimikon heinäyksellä on kiire heinäntorjunta
Taimikon heinäyksellä on kiire

Taimikon heinääminen eli heinäntorjunta

Heinääminen eli heinäntorjunta on taimikon varhainen hoitotoimenpide, joka tehdään yleensä reheville kasvupaikoille, joissa mm. ruoho, heinä tai vadelma uhkaa tukahduttaa hennot taimet allensa. Maanmuokkaus antaa yleensä taimelle hyvän suojan ja paremman aseman muuhun pintakasvillisuuteen nähden, mutta aina ei tämäkään poista heinäyksen tarvetta 

Milloin ja miten

Toimenpide on yleensä ajankohtaisin ensimmäisenä ja toisena vuotena istutuksesta rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla. Heinäntorjuntaa tehdään yleensä loppukesästä loppusyksyyn ennen lumentuloa. Tällöin uusi heinikko ei ehdi enää kasvamaan takaisin ennen talvea. Tällöin estetään sekin, ettei lumen tultua heinikko lakastu hentojen taimien päälle, joka voisi katkaista taimet.

Heinäämistä voidaan tehdä manuaalisesti esim. jalan tallomalla tai raivaussahaa apuna käyttäen. Ruohikoissa ja heinikoissa jalan tallominen on kustannustehokas ratkaisu. Vadelmikossa raivaussahalla pääsee parempaan lopputulokseen.

Hyödyt

Toimenpiteellä varmistetaan, että istutetut taimet selviävät taimikonhoitoketjuun asti. Toimenpiteellä myös ehkäistään taimien kuolemisesta aiheutuva täydennysistutustarve ja aikaisempien investointien menetys.

Hinnasto

Tuntihinnalla – ilman raivaussahaa 40€/h
Tuntihinnalla – raivaussahan kanssa 45
€/h
Hehtaarihinnalla 300€/ha – 1 000€/ha

Taimikon varhaishoito

Taimikon varhaishoito eli varhaisperkaus on varsinaisen taimikonhoitoketjun ensimmäinen työvaihe. Tässä vaiheessa taimikosta perataan havupuutaimien alkukehitystä haittaava lehtipuuvesakko pois. Nuori lehtipuuvesakko kasvaa huomattavasti nopeammin kuin havupuuntaimet. Varhaisperkauksella turvataan havupuiden alkukehitys taimikon harvennukseen asti. Mikäli havupuuntaimikkoon ei tehdä varhaisperkausta, niin tällöin havupuiden kasvu taantuu ja osa puista lopulta kuolee. Pahimmassa tapauksessa, mikäli mitään ei tehdä, niin kuviolla alkaa kasvamaan aivan jotain muuta, kuin mitä sinne alun perin on haluttu. Tällöin koko uudistamiseen käytetty investointi voidaan menettää. Lisäksi kokonaan tekemättä jäänyt tai puutteellisesti tehty varhaisperkaus lisää taimikon harvennuksen kuluja huomattavasti tulevaisuudessa, kun sen aika tulee. Istutetuissa rauduskoivikoissa tai haavikossa harvemmin tarvitsee tehdä varhaisperkausta.

Milloin ja miten

Ajankohtainen 4 – 7 vuotta metsän uudistamisesta. Kasvatettavan puuston pituus n. 1-2m

Toteutus metsurityönä raivaussahalla. Kesä on parasta aikaa taimikon varhaishoidolle. Tällä minimoidaan vesakon uudelleenkasvu. Työ voidaan tehdä myös koneellisesti kitkemällä, mutta koneellisen kitkennän osuus on melko vähäistä.

Hyödyt

Toimenpiteellä varmistetaan, että lehtipuusto ei pääse tukahduttamaan kasvatettavaa havupuuntaimikkoa allensa. Tällöin metsän uudistamiseen sijoitettu pääoma säilyy ja taimikon arvokasvu pysyy korkeana.

Esimerkki taimikon varhaisperkauksesta

Oheisista kuvista ylimmässä on juuri tehty varhaisperkaus luontaisesti syntyneeseen männyntaimikkoon. Maanmuokkausmenetelmänä käytetty laikutusta. Alimmassa kuvassa istutettu kuusentaimikko, jossa toimenpiteellä on jo kiire, sillä lehtipuut ovat kaksi kertaa istutettuja kuusia pidempiä. Tässä esimerkissä ollaan jo siinä rajoilla, että työlaji olisi taimikon perkausta / harventamista.

Hinnasto

Taimikon varhaishoito kattaa taimikot, joiden poistuman ja /tai jäävän puuston valtapituus on enintään 3m. Varhaisperkauksessa lähtökohtaisesti käytössä hehtaarihinta. Hehtaarihinnan suuruuteen vaikuttaa poistuman määrä hehtaarilla, poistuman pituus, puulaji, maasto ja kohteen sijainti. Tyypillisesti rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla poistuma on hyvin suuri, kun taas karuilla ja niukkaravinteisilla kasvupaikoilla poistuma on vastaavasti pieni. Toki käytetty maanmuokkausmenetelmä myös vaikuttaa poistumaan. Poistumaan luetaan kaikki 0,5cm ja sitä isommat kannot. Jos poistuma koostuu valtaosaltaan pelkästä vadelmasta, niin silloin työlajina on heinääminen.

Hehtaarihinnalla 300€/ha – 1 000€/ha
Tuntihinnalla 45€/h

Taimikon varhaishoitoon voi saada 160€/ha Kemera-tukea.

Hintaesimerkki varhaisperkauksesta:
Tuore kangas, kuuselle istutettu. Poistumaa hieman normaalia enemmän. Hyvä maasto. Työn hinta 650€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero  156€/ha. Työn hinta yhteensä 806€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan kemeratuki. Sitä saa 160€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 490€/ha. Tästäkin saa vielä verotuksessa 30% veroedun, jolloin metsänomistajan maksettavaksi jää vain 343€/ha.

Taimikon varhaishoito havainnekuva Metsä Nieminen
Taimikon varhaishoito havainnekuva
Taimikon varhaisperkaus myöhässä kuusentaimikko taimikon varhaishoito
Taimikon varhaisperkaus myöhässä

Taimikon harvennus

Taimikon harvennus eli taimikon perkaus on taimikonhoitoketjun toinen vaihe. Tässä hoitovaiheessa taimikko harvennetaan lopulliseen kasvatustiheyteen odottamaan ensiharvennusta. Tosin, jos on tarkoitus kasvattaa ohutoksaista laatutukkia, niin voidaan tarvita vielä toinen taimikonharvennus muutaman vuoden kuluttua ensimmäisestä taimikonharvennuksesta

Milloin ja miten

Ajankohtainen 10 – 15 vuotta metsän uudistamisesta. Kasvatettavan puuston pituus 3-7m. Kuusentaimikot voidaan harventaa lopulliseen kasvatustiheyteen jo 4-5m pituudessa. Männiköiden pituus puolestaan n. 6-7m. Rauduskoivikoissa väli on hieman isompi, n. 4-7m.

Hanke toteutetaan lähes aina metsurityönä raivaussahalla. Hieman tehdään myös koneellista harvennusta, mutta kannattavuus on aika heikkoa ja taimikko jää usein melko rujon näköiseksi.

Hyödyt

Taimikonharvennus on syytä tehdä, jotta voidaan valita parhaimmat puut kasvamaan. Toimenpide antaa jääville puille kasvutilaa ja enemmän ravinteita käyttöön. Puut kasvavat nopeammin pituutta ja järeytyvätkin nopeammin sekä juuristo vahvistuu. Taimikon harvennus on tärkein vaihe metsänhoidossa koko kiertoaikana. Tällä on vaikutusta aina uudistushakkuuseen saakka. Mikäli taimikon harvennusta ei tehdä tai se tehdään liian lievänä, niin seurauksena ovat mm. kasvutappiot ja puuston riukuuntuminen. Tästä voi seurata sekin, että kuviolla alkaa kasvamaan valtapuulajina aivan eri puuta kuin on ajateltu. Hoitamattomuudesta seuraa myös kiertoajan pidentyminen ja hakkuutulojen viivästyminen. Kun tulee ensiharvennuksen aika, niin tällöin puusto kelpaa lähinnä energiapuuksi. Tällöin metsänomistaja saattaa ensiharvennuksella jäädä nollatuloille. Jos taimikonhoito on tehty ajallaan ja oikein, niin hakkuutulo ensiharvennuksella on n. 1 000 – 2 000€/ha.

Hinnasto

Taimikon harvennus käsittää taimikot joiden poistuman ja /tai jäävän puuston pituus on 3-7m. Taimikon harvennuksessa lähtökohtaisesti käytössä hehtaarihinta. Hehtaarihinnan suuruuteen vaikuttaa poistuman määrä hehtaarilla, poistuman pituus, puulaji, maasto ja aikaisempi hoitohistoria. Tyypillisesti rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla poistuma on hyvin suuri, kun taas karuilla ja niukkaravinteisilla kasvupaikoilla poistuma on vastaavasti pieni. Mikäli varhaisperkaus on tehty ajallaan, niin monesti taimikon perkauskin on silloin halvempi (toki mahdollinen uudelleenvesominen vaikuttaa). 

Hehtaarihinnalla 380€/ha – 1 200€/ha
Tuntihinnalla 45€/h

Taimikon harvennukseen voi saada Kemera-tukea 230€/ha

Hintaesimerkki taimikon harvennuksesta:
Kuivahko kangas, mäntyvaltainen, varhaisperkaus tehty ajallaan. Poistuma maltillinen. Hyvä maasto. Työn hinta 560€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero 134,40€/ha. Työn hinta yhteensä 694,40€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan kemeratuki. Sitä saa 230€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 330€/ha. Tästäkin saa verotuksessa vielä 30% verohyödyn, jolloin metsänomistajan maksettavaksi jää 231€/ha.

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus ja hoito sekä energiapuunkorjuu

Tämä hoitotoimenpide on tarpeen tehdä varttuneissa taimikoissa, joissa varsinainen taimikon harvennus on viivästynyt tai se on tehty liian lievänä. Jos kyseessä on männikön laatukasvatus, niin yleensä tämä on se hoitovaihe, jossa puusto harvennetaan lopulliseen kasvatustiheyteen ennen ensiharvennusta. Tyypilliset nuoren kasvatusmetsän kunnostuskohteet ovatkin juuri näitä nuoria kasvatusmetsiä, joissa taimikonhoito on jäänyt tekemättä ja ollaan jo vuosia myöhässä. Puusto on tyypillisesti päässyt riukuuntumaan eli puusto on melko pitkää, mutta ohutta. Käsittelyvaihtoehtoja on täten useampia.

Milloin ja miten 

Ajankohtainen 15 – 25 vuotta metsän uudistamisesta kohteilla, joissa taimikonhoito on jäänyt aikoinaan tekemättä, taimikonhoito on tehty aikaisemmin liian lievänä tai kyseessä on männyn laatukasvatus. Kasvatettavan puuston pituus n. 7 – 12m

Jos puusto on vielä melko pientä eli alle 10m pitkää ja ohutta, niin näillä kohteilla useimmiten hanke on parasta toteuttaa metsurityönä raivaussahalla. Tällöin kohde raivataan tavoitetiheyteen. Raivuupuusto jätetään maahan. Jos puusto on hieman isompaa, niin voidaan tehdä myös energiapuunkorjuu. Energiapuunkorjuu voidaan tehdä metsurityönä moottorisahalla tai hakkuukoneella.

Energiapuunkorjuussakin on kahta vaihtoehtoa. Korjuu voidaan toteuttaa kokopuukorjuumenetelmänä, joka tarkoittaa sitä, että korjattava puusto sisältää runkojen lisäksi oksat ja latvatkin. Jos tehdään korjuu karsittuna rankana, niin tällöin korjataan talteen vain runkopuu, jolloin oksat ja latvat jäävät metsään. Joillakin kohteilla voidaan käyttää näiden yhdistelmää, jolloin kerätään karsittua rankaa, mutta myös kokopuu ja hakkuutähteet kerätään talteen.

Jos kyseessä on energiapuunkorjuu, niin tällöin kannattaa tehdä puukauppa. Kun myymme puut eteenpäin, niin se kattaa suurimman osan hankkeen korjuukustannuksista.

Puustoa on käsiteltävä tietyllä tavalla. Tällä tarkoitetaan sitä, että vältetään harventamasta liian voimakkaasti ensimmäisellä kerralla. Nuoren kasvatusmetsän kunnostuksessa on tavoitteena saada riukuuntunut puusto elpymään. Hankkeessa tehdään tilaa latvustoille ja juurille, jotta metsä elpyy. Tällä valmistellaan metsä tulevaan varsinaiseen ensiharvennukseen. Liian voimakas harvennus yhdellä kertaa altistaa metsän erityisesti lumi- ja tuulituhoille. Yleensä varsinainen ensiharvennus tehdään jo 5 – 10 vuoden päästä nuoren kasvatusmetsän kunnostuksesta.

Hyödyt

Hankkeella turvataan metsän jatkokehitys. Hankkeella myös parannetaan korjuukertymää tulevassa ensiharvennuksessa.

Hinnasto

Hehtaarihinnalla – raivaussahatyö 420€/ha – 1 400€/ha
Tuntihinnalla – raivaussahatyö 45€/h 
Tuntihinnalla – moottorisahatyö 45€/h
Energiapuunkorjuu: Pyydä tarjous

Nuoren kasvatusmetsän hoitoon saa Kemera-tukea 230€/ha. Jos kerätään pienpuuta, niin tukeen saa tällöin 220€/ha korotuksen, jolloin tuki on 450€/ha

Hintaesimerkki nuoren kasvatusmetsän kunnostusraivauksesta:
Tuore kangas, sekapuusto, poistumaa hieman normaalia enemmän, aiemmat hoitotoimenpiteet jääneet rästiin, hyvä maasto. Työn hinta 1 000€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero 240€/ha. Työn hinta yhteensä 1240€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan kemeratuki. Sitä saa 230€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 770€/ha. Tästäkin saa verotuksessa vielä 30% verohyödyn, jolloin metsänomistajalle jää maksettavaa 539€/ha.

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus raivaussahatyönä
Raivaussahatyönä
Nuoren kasvatusmetsän kunnostus moottorisahatyönä
Energiapuunkorjuu metsurityönä
Polttopuurangan tekoa moottorisahalla
Polttopuurangan tekoa
Mäntymetsä Kuiva kangas Metsä Nieminen ulvila
Metsä / kuvituskuva

Puiden pystykarsinta

Puiden pystykarsinnalla voidaan tavoitella oksatonta tyvitukkia päätehakkuulla. Tavallisesti pystykarsintaa tehdään männylle, mutta yhtä hyvin se sopii myös rauduskoivulle. Myös visakoivua, tammea ja kuusta pystykarsitaan.

Milloin ja miten

Ajankohtainen 20 – 30 vuotta metsän uudistamisesta. Puuston pituus n. 8-13m

Pystykarsinta pitää tehdä riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta oksatonta lautaa saadaan tyvitukin pääliosista uudistushakkuussa. Pystykarsinta voidaan tehdä myös kahdessa vaiheessa. Tällöin ensimmäinen pystykarsinta tehtäisiin jo, kun puusto on n. 8m pitkää ja toinen muutamien vuosien päästä esimerkiksi ensiharvennusvaiheessa.

Männyn kohdalla otollinen pystykarsinnan ajankohta on kevättalvella tai kesällä heinä- elokuussa. Rauduskoivulla pystykarsinta suositeltavaa tehdä keskikesällä, jos leikataan myös eläviä oksia. Rauduskoivun karsinnassa suotavaa käyttää ohileikkaavia saksia. Mäntyä voi leikata saksilla tai sitten voidaan käyttää oksasahaa. Karsintakorkeudessa riittää tyvitukin mitta eli mielellään ainakin 5m. Paljoa korkeammalta ei kannata karsia, sillä hyöty vähenee, mitä korkeammalle mennään.

Pystykarsintaan valitaan vain metsikkökuvion parhaimmat puut. Eli kuvion jokaista puuta ei pystykarsita. Olisi myös hyvä dokumentoida ne puut jotka on pystykarsittu. Näin nämä pystykarsitut puut säilyisivät metsässä päätehakkuuseen asti ja harvennuksissa poistettaisiin vain karsimattomat puut.

Hyödyt

Pystykarsinta lisää oksattoman, korkean jalostusarvon tyvitukin määrää päätehakkuulla. Tällaisella tyvitukilla on erittäin korkea jalostusarvo, joten useimmat puunostajat maksavat niistä todella korkeaa hintaa. Eli pystykarsinta maksaa itsensä takaisin korkojen kera, kunhan toimenpiteet tehdään oikeana ajankohtana ja oikein.

Hinnasto

Pystykarsinta on tuntityötä. Hinta 40€/h

Metsänhoidolliset kasvatushakkuut; Puukauppa, puunkorjuu ja erikoishakkuut

Metsän kasvatushakkuut ovat metsänhoidollisia toimenpiteitä, joissa puustoa käsitellään kasvatettavan puuston jatkokehityksen edistämiseksi. Tyypillisesti tasaikäisrakenteisissa metsissä puhutaan harvennushakkuista ja jatkuvan kasvatuksen mallissa poimintahakkuista. Hakkuutapoja on hyvin monenlaisia ja ne tulisi valita aina metsän ja puuston ominaisuuksien mukaan.

Metsänhoidolliset harvennushakkuut

Harvennushakkuissa on kyse siitä, että puustoa käsitellään siten, että puille tulisi kasvutilaa kasvaa. Tällöin puuston latvusto ja juuristo pysyy elinvoimaisena, joka edesauttaa runkojen järeytymistä. Harvennushakkuita tehdään tasaikäisissä metsissä metsän kiertoaikana kaksi tai kolme kertaa.

Harvennushakkuissa poistetaan etupäässä puiden keskinäisessä kilpailussa jälkeenjääneitä puita ja tehdään tilaa kasvatettavalle puustolle. Myös vioittuneet tai huonolaatuiset puut poistetaan. Harvennushakkuut eivät varsinaisesti paljoakaan lisää puuston kokonaiskasvua, mutta puuston harvennuksilla tämä kasvu ohjataan kasvaviin puihin.

Metsänhoidolliset poimintahakkuut

Poimintahakkuilla tarkoitetaan jatkuvan kasvatuksen metsässä tehtävää hakkuuta, jossa poimitaan ns. valmiita puita ja tehdään tilaa pienemmille puille. Tämä kasvatusmalli eroaa oleellisesti tavallisista tasaikäisrakenteisen metsien harvennuksista.

Erikoishakkuut

Erikoishakkuista puhutaan yleensä niissä kohteissa, joissa samalla toimenpidekuviolla joudutaan soveltamaan useampaa kuin yhtä hakkuumallia. Tyypillisiä kohteita ovat esim. virkistysalueet, taajamametsät, NATURA-alueet, luonnonhoidon kohteet yms.

Milloin ja miten

  • Ensiharvennus eli ns. alaharvennus n. 25 – 35 vuotta metsän uudistamisesta.
  • Toinen harvennus eli ns. yläharvennus n. 45 – 55 vuotta metsän uudistamisesta.
  • Kolmas harvennus tarvittaessa n. 65 – 75 vuotta metsän uudistamisesta.

Jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuut katsotaan tapauskohtaisesti. Yleisesti käytetty poimintahakkuun väli on n. 10- 15 vuotta.

Hakkuut eli puunkorjuu tehdään yleensä hakkuu- ja ajokoneella. Tätä kutsutaan koneketjuksi. Hakkuukoneella käsitellään puustoa eli hakkuukoneella kaadetaan, karsitaan ja pätkitään puut. Koneen kuljettaja myös tekee valinnat niistä puista mitkä jätetään kasvamaan ja mitkä poistetaan. Ajokonetta käytetään puutavaran ajamiseen metsästä tienvarsivarastolle.

Hakkuut voidaan tehdä myös metsurityönä. Tällöin puutavara valmistetaan moottorisahalla ja ajokoneella / traktorilla / mönkijällä tuodaan puut pois. Metsurityönä toteutettava hakkuu soveltuu kohteille, joihin metsänomistaja ei halua isoja koneita metsäänsä.

Entä mistä tietää, kuinka paljon pitää harventaa? Metsien käsittelyyn on olemassa hyvin kattavat metsänhoidon suositukset ja harvennusmallit. Nämä mallit ja suositukset perustuvat vuosikymmenien tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin. Jos et ole varma, että onko metsäsi jo harvennustarpeessa, niin otathan yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne.

Hyödyt

Puustoa harventamalla puusto pysyy elinvoimaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että latvustot, juuret ja rungot kasvavat elinvoimaisina. Harvennushakkuilla pystytään myös tasaamaan ns. latvakulmia. Metsän arvo myöskin nousee, kun poistetaan huonolaatuisia ja viallisia puita sekä tehdään tilaa niille puille, joilla on potentiaalia kasvaa arvokkaaksi tukkipuuksi.

Puukauppa

Harvennushakkuilta on odotettavissa myös puukauppatuloja. Ensiharvennuksella tyypillisesti puukauppatulo metsänomistajalle on pystykaupoissa hehtaaria kohden n. 1000€ – 2000€/ha. Toisessa ja kolmannessa harvennuksessa jo joitakin tuhansia euroja hehtaaria kohden. Puun myynnistä ja puukaupasta voi lukea lisätietoa tästä.

Hinnasto

Tuntihinnalla – metsurityö 45€/h
Tuntihinnalla – konetyö alkaen 89€/h
Urakkahinnalla – pyydä tarjous

Harvennushakkuu metsurityönä turvemaalla
Harvennushakkuu metsurityönä
Harvennushakkuu mäntymetsä
Harvennushakkuu hakkuukoneella
Metsä Nieminen Puunkorjuu korjuupalvelu
Uudistushakkuu ja Metsä Niemisen korjuupalvelu
Puutavaran lähikuljetus tien varteen puun ajo
Puutavaran lähikuljetus
Ensiharvennus_ennakkoraivaus
Ennakkoraivaus kuusikossa
Mäntymetsän_ensiharvennus_ennakkoraivaus
Ennakkoraivaus männikössä
Näkemäraivaus männikkömetsä
Näkemäraivaus männikössä

Ennakkoraivaus / näkemäraivaus

Ennakkoraivaus on osa tulevaa puunkorjuuta. Se tehdään tyypillisesti erityisesti nuoriin harvennusmetsiin, mutta myös uudistushakkuukohteille. Tyypillinen ennakkoraivauskohde on ensiharvennuskohde, jossa on aikoinaan jäänyt aiemmat hoitotoimenpiteet tekemättä. Monesti nämä kohteet voivat olla energiapuukohteita.

Ennakkoraivauksen tavoitteena on tehostaa puunkorjuuta ja vähentää korjuuvaurioita. Ennakkoraivaustarpeen määrittää hyvin pitkälti alikasvoksen määrä ja pituus. Jos alikasvosta on paljon ja se on niin pitkää, että se haittaa hakkuukoneenkuljettajaa näkemästä puiden tyville, niin tällöin on todellinen tarve ennakkoraivaukselle. Raivaamattomissa kohteissa puunkorjuun tuottavuus ja hakkuujälki heikkenevät oleellisesti mikä myös vaikuttaa negatiivisesti puusta maksettavaan hintaan.

Milloin ja miten

Toimenpide tulisi tehdä ennen, kuin hakkuut aloitetaan. Mielellään jo 1- 3 vuotta ennen suunniteltua hakkuuta. Työ tehdään metsurityönä raivaussahalla. Raivaussahalla poistetaan sellainen alikasvos ja sellaiset puunrungot, jotka eivät täytä kyseisen kohteen puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksia. Kaikkea alikasvosta ei kuitenkaan tule raivata. Sopiviin paikkoihin jätetään riistatiheiköitä ja pensaskerrostakin säästetään monimuotoisuuden takia sopivissa paikoissa käsiteltävää aluetta. Myöskään säästöpuuryhmien alusia ei raivata.

Hyödyt

Ennakko- ja näkemäraivaus parantavat puunkorjuun tuottavuutta ja vähentää korjuuvaurioita, jotka muuten voisivat syntyä siitä, ettei hakkuukoneenkuljettaja näkisi tyville. Näillä on myös suora vaikutus puusta maksettavaan hintaan.

Mikä on näkemäraivaus?

Näkemäraivaus on käytännössä sama asia kuin ennakkoraivaus. Eli siinäkin otetaan hakkuuta haittaava alikasvos pois. Erona ennakkoraivaukseen lähinnä se, että näkemäraivauksessa otetaan vain isojen puiden tyvet puhtaiksi alikasvoksesta ja erityisesti kuusialikasvos raivataan. Eli näkemäraivaus on eräänlainen ”budjettiversio” ennakkoraivauksesta, jossa tavallaan ”oiotaan /nuukaillaan” ja otetaan vain pahimmat näkyvyyttä haittaava pusikko pois. Tämä menetelmä soveltuu lähinnä hoidettuihin metsiin, jossa raivattavaa alikasvosta on vähän.

Hinnasto

Ennakko- ja näkemäraivauksella käytetään lähtökohtaisesti hehtaarihintaa. Hehtaarihintaan vaikuttaa poistuman määrä, poistuman pituus, puunkorjuutapa ja puulaji. Tyypillisesti ensiharvennuskohteessa poistuma voi olla todella runsas, jos aiemmat hoitotoimenpiteet ovat jääneet tekemättä. Vastaavasti taas uudistuskypsässä metsässä poistuma voi olla pieni.

Hehtaarihinnalla – Uudistushakkuun ennakkoraivaus 250€/ha – 450€/ha
Hehtaarihinnalla – Harvennushakkuun ennakkoraivaus 300€/ha – 800€/ha
Hehtaarihinnalla – Energiapuunkorjuun ennakkoraivaus 450€/ha – 1400€/ha
Tuntihinnalla 45€/h

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus; Puukauppa ja poimintahakkuu

Jatkuva kasvatus on yksi metsänkasvattamisen vaihtoehdoista. Jatkuvassa kasvatuksessa on ajatuksena, että puustossa ei ole varsinaisia kehitysvaiheita ollenkaan ja puustoa ei tarvitsisi päätehakata milloinkaan, vaan se uudistuu itsekseen hiljalleen. Jatkuvan kasvatuksen metsiä käsitellään poimintahakkuin. Poimintahakkuissa poistetaan etupäässä isoja ”valmiita” puita ja annetaan tilaa pienemmille puille, jotta nämä pääsisivät kehittymään tukkipuiksi. Tällä edesautetaan myös metsän taimettumista. Uuden taimiaineksen luontainen syntyminen on edellytys jatkuvan kasvatuksen onnistumiselle. Muuten puut lopulta loppuvat.

Jatkuva kasvatus on erittäin hyvä vaihtoehto perinteisille menetelmille erityisesti turvemailla ja alueilla, joilla on suuri maisema-arvo. Jatkuvan kasvatuksen isoimpia riskejä perinteisiin menetelmiin ovat mm. että uudistamista ei tapahdu eli uutta taimiainesta ei synny. Tai juurikääpä, joka alkaa leviämään puustossa voi pakottaa tekemään uudistushakkuun ja vaihtamaan puulajia. Puuntuotos jatkuvassa kasvatuksessa on hieman pienempi, kuin viljelymetsätaloudessa. 

Kuusikoiden eri-ikäiskasvatus ja männiköiden jaksollinen kasvatus

Kuusikoiden kohdalla puhutaan eri-ikäiskasvatuksesta ja männiköiden kohdalla ns. monijaksollisesta kasvatuksesta. Eri-ikäiskasvatuksessa puusto koostuu eri-ikäisistä yksilöistä. Nämä jatkuvan kasvatuksen eri-ikäiskasvatuksen kuusikot ovat tyypillisesti lähes puhtaita kuusikoita. Valopuita, eli mäntyä tai vaikka koivua ei pääse syntymään. Jos näitä halutaan, niin pitää tehdä pienaukkoja.

Männiköitä kasvatetaan kahdessa tai kolmessa jaksossa. Eli ylimmässä jaksossa on ylin latvuskerros eli ns. valtapuut / tukkipuut. Toisessa jaksossa pienemmät ns. välikoon puut (kuitupuun koko. Siirtymässä seuraavaksi tukkipuukokoiseksi). Alimmassa jaksossa kasvaa taimiaines. Eli näitä kaikkia jaksoja pitää hoitaa. Alinta jaksoa käsitellään pääasiassa raivaussahatyönä ikään kuin taimikonhoitona. Keskimmäistä ja ylintä jaksoa käsitellään hakkuukoneella tai moottorisahalla. Jatkuva kasvatus eroaa monilta eri osin perinteisestä metsänkasvatuksesta. 

Milloin ja miten

Jatkuvan kasvatuksen metsiä käsitellään poimintahakkuin n. 10-15 vuoden välein. Poimintahakkuut tehdään yleensä hakkuukoneella, mutta yhtä hyvin niitä voidaan tehdä myös metsurityönä. Myös metsän pohjalla kasvavaa taimiainesta pitää hoitaa säännöllisesti. Tämä on metsurityönä tehtävää raivausta, johon sovelletaan myös taimikonhoidon malleja.

Jatkuvan kasvatuksen kohteita voidaan käsitellä myös pienaukoin. Tällöin kuviolle tehdään maksimissaan 0,3ha pienaukkoja. Ympäröivän metsän vaikutuksesta metsä uudistuu. Pienaukoilla saadaan myös metsään syntymään lehtipuita, joita muuten esiintyy harvakseltaan eri-ikäisissä kuusikoissa.

Hyödyt

Jatkuvalla kasvatuksella metsä säilyy puustoisena koko ajan. Jatkuvassa kasvatuksessa ei tarvitse huolehtia metsän uudistamisesta eli metsänviljelystä. Jatkuvassa kasvatuksessa on odotettavissa melko tasaista puukauppatuloa säännöllisin välein. Jatkuva kasvatus on myös suositeltava kasvatusvaihtoehto turvemaille ja maisemallisesti arvokkaille kohteille. Tosin jatkuvan kasvatuksen puunkorjuu on kalliimpaa vaikkapa uudistushakkuuseen verrattuna, joka tarkoittaa sitä, että puusta maksetaan vain harvennusleimikon hintaa, vaikka korjattava puusto muuten olisi yhtä järeää, kuin päätehakkuulla. 

Puukauppa

Jatkuvan kasvatuksen kohteilta kertyy myyntipuuta. Lue lisää Puukaupasta.

Hinnasto

Jatkuvan kasvatuksen kohteilla voidaan raivaussahatöissä käyttää joko hehtaarihintaa tai tuntihintaa. Hehtaarihintaan vaikuttaa puuston ominaisuudet sekä poistuma. Tuntihinta on monesti selkeämpi näille kohteille, koska metsikkökuvioiden sisällä voi olla hyvinkin suurta vaihtelua. Poimintahakkuista kannattaa pyytää tarjous.


Hehtaarihinnalla – raivaussahatyöt 400€/ha – 1000€/ha
Tuntihinnalla – metsurintyöt 45€/h
Jatkuvan kasvatuksen kokonaishanke: pyydä tarjous

Jatkuva kasvatut poimintahakkuu sekametsä hakkuu
Jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuu juuri tehtynä
Jatkuva kasvatus poimintahakkuu Metsä Nieminen Oy
Jatkuva kasvatus poimintahakkuu
Metsänhoitotyöt_Jatkuva_kasvatus
Jatkuva kasvatus männikössä
Konkelo metsässä, konkelon laukaisu
Konkelon purkaminen
Runsaasti tuulenkaatoja metsässä
Runsaasti tuulenkaatoja

Myrskytuhojen ja tuulenkaatojen raivaus sekä metsätuhokartoitus

Jos myrsky on kaatanut runsaasti puita metsästäsi, niin tällöin ne kannattaa käydä korjaamassa (huomioi mahdolliset metsäsertifioinnin vaatimukset lahopuun määrästä). Erityisesti, jos metsätuholaissa määritetyt rajat täyttyvät. Puut voidaan poistaa metsurityönä tai konevoimaa apuna käyttäen. Jos puita on runsaasti ja ne ovat voimakkaasti jännittyneitä, niin tällöin työturvallisuuden takia työ kannattaa tehdä hakkuukoneella. Metsurityönäkin toki työ voidaan tehdä. Myrskytuhojen korjaaminen on riskialtista työtä, joten metsänomistajan kannattaa jättää työ ammattilaiselle.

Teemme myös vahinkokartoituksia maastossa. Eli jos et itse pääse kartoittamaan tilannetta metsääsi, niin käymme tarkistamassa tilanteen ja annamme sitten toimenpide-ehdotuksen. Jos metsänomistajalla on vakuutus metsätuhojen varalle, niin annamme tuhoista raportin sekä arvion tuhon taloudellisista vaikutuksista.

Palvelu sopii myös mm. hirvi- tai vaikka myyrätuhojen kartoituksiin, lumituhoihin yms.

Metsätuhoriskiin pystyy vaikuttamaan parhaiten hyvällä metsänhoidolla. Kaikkia riskejä ei silti hyväkään metsänhoito poista. Kaikkein pahimpiin riskeihin kannattaa harkita metsävakuutuksen ottamista. Myös valtio korvaa tiettyjä tuhoja.

Puukauppa

Jos metsätuhopuuta on reilummin, niin voidaan tehdä niistä puukauppa. Asian kanssa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä esim. myrskyssä kaatuneen puuston puuaines säilyy hyvänä vain tietyn ajan vuodenajasta riippuen. Lue lisää Puukaupasta.

Hinnasto

Tuulenkaatojen / vahingoittuneiden puiden korjuu metsurityönä metsässä 45€/h
Tuhojen puunkorjuu rakennetussa ympäristössä: alkaen 68€/h
Korjuu hakkuukoneella: Pyydä tarjous
Metsätilan metsätuhokartoitus 75€/h

HUOM. Puukauppa-asiakkaille metsätuhokartoitus sisältyy puukaupan välityspalkkioon.

Kartoituksen voi vaihtoehtoisesti laskea myös mukaan metsätuhojen puunkorjuuseen.
Metsätuhokartoitus sisältyy myös metsäsuunnitelma maastotyön hintaan.

Puistometsien ja virkistysalueiden hoito sekä erikoishakkuut

Toteutamme myös puistometsien, virkistysalueiden ja taajamametsien siistimis- ja maisemointityöt. Yhteistä näille alueille on se, että niihin pitää soveltaa monenlaisia suosituksia ja ohjeistuksia, jotta päästään haluttuun tulokseen. Toteutamme myös saarihakkuut.

Näitä alueita ovat tyypillisesti seuraavat:

  • Jatkuvan kasvatuksen kohteet
  • Puistometsät
  • Taajamametsät
  • Kaavoitetut alueet
  • Virkistysalueet ja kansallispuistot
  • Maisematyölupakohteet
  • NATURA -alueet

Puukauppa

Erikoiskohteiden hoidossa ja käsittelyssä kannattaa harkita puukaupan tekemistä, jos puuta kertyy järkevä määrä. Näin saadaan hankkeen kulut puunmyynnillä minimoitua. Kaikenlaiselle puulle löydetään kyllä ostaja. Lue lisää Puukaupasta.

Hinnasto

Tuntihinnalla – alkaen 45€/h

Urakkahinnalla – pyydä tarjous

 

Kustannusesimerkki puistometsän kulurakenteesta: Kuvitellaan kohde; Puistometsä taajamassa 1ha, alueella mm. ulkoilureitti ja sähkölinja. Puusto jatkuvan kasvatuksen periaatteella kasvatettava, metsän monikäyttö ensisijaisena tavoitteena. Kohde käsitellään metsurityönä. Kohteelta poistetaan maanomistajan toiveesta huonokuntoisia puita, vähennetään kuusen osuutta ja avataan näkyvyyttä. Kyseessä tuntityö. Kuvitellaan, että kohteella menee aikaa 80h (68€/h) sisältäen myös konetyötunnit puutavaran kuljettamiseen tienvarteen. Tukkipuuta tulee 50m3 (70€/m3) ja energiapuuta 25m3 (40€/m3). Kyseessä hankintakauppa.

Työkustannus: 5500€/ha
Puun myynnistä saatava tulo 4500€/ha
Puistometsähankkeen hinnaksi maanomistajalle jää 1000€/ha.

Puistometsä
Metsänhoitotyöt-Puistometsä
Puistometsä
Metsänhoitotyöt-tonttihakkuu
Tonttihakkuu

Tonttihakkuut (uudisrakentaminen)

Oletko kenties ostanut juuri tontin ja olet aikeissa rakentaa sille jotakin ja puusto pitäisi ensin kaataa pois hankkeen tieltä? Metsä Nieminen toteuttaa myös tonttihakkuuhankkeita. Palvelu soveltuu niin omakotitalon rakentajalle kuin myös isoille tehdashankkeille.

Milloin ja miten

Hanke aloitetaan yleensä kaavoitetuilla alueilla hakemalla kohteeseen ensin maisematyölupa, ennen kuin tonttihakkuu päästään aloittamaan. Kun lupa on saatu, niin tonttihakkuu voidaan aloittaa. Pienialaisilla tonteilla (alle 0,5ha) työ on kannattavinta tehdä metsurityönä. Isommilla pinta-aloilla hanke on kannattavinta toteuttaa metsäkoneilla.

Tarvittaessa nostamme myös kannot maasta tonttihakkuun yhteydessä ja ajamme puut pois tontilta. Haemme tarvittaessa myös tontin omistajan puolesta maisematyöluvan.

Puukauppa

Tonttihakkuilta kertyy usein myyntipuuta. Tyypillistä on, että jos kyseessä on metsäinen tontti, jossa on puustoa reilummin, niin puukauppatulo voi korjuukustannustenkin jälkeen olla useamman tuhannen euroa / hehtaari. Lue lisää Puukaupasta.

Hinnasto 

Tuntihinnalla – metsurityö alkaen 45€/h
Tuntihinnalla – konetyö alkaen 89€/h
Hehtaarihinnalla: pyydä tarjous

Lähtökohtaisesti puunkaato, joka tehdään ennen uudisrakentamista, ei ole kotitalousvähennyskelpoista työtä.

Ongelmapuiden kaato

Pitäisikö puut saada kaadettua esim. jonkin tiehankkeen takia? Tai onko pihassasi puita, joista pitäisi päästä eroon? Meiltä onnistuu myös ongelmapuiden kaadot. Puut voidaan kaataa ns. suorakaatona, tunkilla / taljalla, kiipeillen taikka nostokorista. Omaan puunkaatokalustoon kuuluu mm. kolme moottorisahaa, 2500kg kapasiteetin kaatotunkki, kaatokiiloja, talja yms. Nostokorin vuokraamme tyypillisesti ulkopuoliselta

Tarvittaessa kaadettavat puut voidaan viedä pois tai ne voidaan pätkiä vaikkapa klapimittaan. Tarvittaessa puut voidaan vielä pilkkoa klapeiksi tai vaikka hakettaa. 

Pihapuunkaato tarvitsee yleensä kunnalta luvan kaavoitetulla alueella. Luvan hankkiminen on lähtökohtaisesti tontin omistajan vastuulla. Tarvittaessa voimme avustaa luvan hakemisessa.

Kaatoavun antaminen hakkuukoneillekin onnistuu.

Hinnasto

Tuntihinnalla – alkaen 68€/h
Urakkahinnalla – pyydä tarjous

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen

Ongelmapuunkaato pihapuunkaato puunkaato metsä Nieminen Oy
Pihapuunkaato mökkirannassa
Pihapuiden kaatoa Noormarkussa.
Metsänhoitotyöt Ongelmapuunkaato_Konepajanranta Pori
Ongelmapuunkaatoa Konepajanrannassa Porissa

Metsänhoidon palvelusopimus

Metsä Niemiseltä voi tilata palveluita pidemmälle ajanjaksolle metsien hoitoon palvelusopimuksella jopa viideksi vuodeksi kerrallaan. Palvelusopimuksella metsänomistaja ulkoistaa kaikki metsänhoidolliset toimenpiteet Metsä Niemiselle. Palvelusopimus on ihanteellinen ratkaisu niille metsänomistajille, jotka eivät ehdi tai eivät pysty hoitamaan metsäänsä omatoimisesti ja haluavat luovuttaa metsänhoidon ammattilaisen hoidettavaksi.

Hinnasto

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä