Paikkatieto- ja kartoituspalvelut

Metsä Niemiseltä paikkatietopalvelut metsän- ja luonnonhoidon tarpeisiin. Palvelu sopii myös erinäisiin kartoitushankkeisiin, joissa mm. kartoitetaan ennalta rajatun alueen tiestöä / reitistöä tai kartoitetaan esim. säästöpuuryhmiä tai yksittäisiä tiettyjä puita. Palvelun tuottamisessa hyödynnetään eri organisaatioiden tuottamaa olemassa olevaa avointa paikkatietodataa ja sitä myös tuotetaan itse erilaisilla analyyseilla ja muilla työkaluilla / menetelmillä.

Hinnasto

Paikkatietopalvelut tuntityönä pienissä projekteissa 75€/h
Pidempikestoiset projektit: Pyydä tarjous

Paikkatieto tiet ja polut
Reittien kartoitushanke. Paikkatieto-ohjelmana QGis. Pohjakartat maanmittauslaitoksen tietokannasta.
Tilanrajan merkkaaminen kuusimetsä leimikko
Tilanrajan merkkaaminen
Metallinen rajapyykki tilan raja
Metallinen rajapyykki
Metsätilan kiinteistönrajan aukaisu metsurityönä tilanraja Pori metsä nieminen
Kiinteistönrajan aukaisu metsurityönä
Kiinteistönrajan rajapyykki turvemaalla
Puinen rajapyykki turvemaalla

Tilanrajojen merkkaaminen ja avaaminen

Ovatko kiinteistönrajasi kenties merkkaamisen tarpeessa ja kaipaisiko rajalinja aukaisua? Metsä Nieminen hoitaa asian. Käytössä on viimeisimmät Maanmittauslaitoksen kiinteistötiedot ja laadukas maasto-GPS.

Mikäli raja on hävinnyt näkyvistä kokonaan eikä sen sijainnista ole tarkkaa tietoa, niin tällöin kannattaa aloittaa kiintopisteistä eli rajapyykeistä. Tämän jälkeen voidaan alkaa hakea rajalinjan tarkempaa sijaintia. Tällöin vanhalta oletetulta rajalinjalta kannattaa katsoa, löytyisikö jotain vanhoja merkkejä rajalinjasta. Näitä voivat olla mm. vanhat vesurointijäljet puiden rungoissa, piikkilanka, ojakatkot tai viisarikivet. Kun rajaan on päästy jotenkin kiinni, niin sitä ”kepitetään” samalla vesurilla puita oksien, jotta näkyvyyttä tulee lisää. Tämän jälkeen rajalinja varsinaisesti avataan ja siltä kaadetaan alikasvos ja puustokin jos se on tarpeen. Virallinen suositus on, että rajalinjan keskipisteestä pidetään rajalinja auki 0,75m molemmin puolin. Eli tällöin rajalinjan leveys olisi yhteensä 1,5m. Rajalinjan on oltava viivasuora, ellei rekistereihin ole muuta merkattu. Eli lähtökohtaisesti kahden rajapyykin välillä ei voi olla mutkittelua.


Umpeen kasvaneen rajalinjan saa avata, vaikka naapuri vastustaisi sitä. Tällöin edellytyksenä on kuitenkin, että rajalinja on aikanaan avattu maanmittaustoimituksessa eikä rajasta ole epäselvyyttä tai erimielisyyttä. Hyvien tapojen mukaista on, että aukaisusta ainakin ilmoitetaan naapurille (pelkästä tilanrajan nauhoittamisesta eli merkkaamisesta ei tarvitse ilmoittaa, jos rajan paikka muuten tiedossa). Rajalinjan aukaisemisen ja merkkaamisen kustannukset maksaa lähtökohtaisesti tilaaja. Tilaaja voi halutessaan pyytää naapuria osallistumaan kustannuksiin, mutta naapurin ei ole pakko osallistua kustannusten jakoon. 

Jos rajalinjalta joudutaan kaatamaan puustoa (kuitu / tukki), niin tällöin kukin puu kuuluu sille omistajalle, kumman puolelta rajalinjaa puu on kaadettu. Mikäli puita kasvaa keskellä avattavaa rajaa, niin tällöin paras ratkaisu on tehdä niin, että joka toinen puu kuuluu toiselle jne.

Selkeää rajalinjaa, joka on pidetty auki, merkkaa vajaan kilometrin tunnissa. Pahasti umpeenkasvaneilla rajoilla tuntituotos voi jäädä runsaaseen 100 metriin tunnilta.

Hyödyllisiä palveluita

Jos rajapyykkejä puuttuu tai ne ovat eri paikassa kuin pitäisi, niin tällöin pitää olla yhteydessä Maanmittauslaitokseen
Halutessasi pääset Paikkatietoikkunasta myös itse katsomaan kiinteistösi rajoja. Palvelussa saa näkyviin myös ilmakuvat ja paljon muuta. Kiinteistörekisteristä maanomistaja pääsee tarkastelemaan oman kiinteistön tietoja tarkemmin.

Hinnasto

75€/h tai
Rajan etsiminen, merkkaaminen ja aukaisu voidaan myös laskea mukaan vaikkapa metsänhoitohankkeiden urakkahintaan. Vaihtoehtoja siis on.


HUOM. Puukauppa-asiakkaille rajojen etsiminen ja merkkaaminen sisältyy aina puukaupan välityspalkkioon niiltä osin, joilla leimikko leikkaa rajanpintaa.

Metsätalouden veroilmoitus
Metsätalouden veroilmoitus 2021 2C lomake

Metsätalouden veroilmoitus 2C ja veroneuvonta

Monelle metsänomistajalle metsäveroilmoituksen täyttö on jokavuotinen päänvaiva. Se koetaan hankalaksi etenkin, jos verovuonna on ollut tapahtumia, kuten puukauppaa tai on teettänyt ulkopuolisella vaikka metsänhoitotöitä. Tai jos ei ole ennen tehnyt veroilmoitusta.

Metsänomistaja voi ulkoistaa metsäveroilmoituksen tekemisen Metsä Niemiselle. Tarvitsemme ilmoituksen tekoon ensinnäkin valtuutuksen. Lisäksi tarvitsemme tiedot vuoden tapahtumista, kuten kuitit. Tarvitsemme tietoa myös mm. poistoista, mahdollisen metsävähennyksen käytöstä ja mahdollisista hankintahakkuista. Kyselemme niitä sitten tarpeen mukaan.

Jos metsänomistaja on Alv. velvollinen, niin voin tehdä samassa yhteydessä myös arvonlisäveroilmoituksen. Jos metsänomistaja ei ole ALV. -velvollinen, niin siihen kannattaa hakeutua. Avustamme hakuprosessissa tarvittaessa.

Yleistietoa metsäveroilmoituksesta verottajan sivuilla.

Hinnasto

Metsäveroilmoituksen teko on tuntityötä. Hinta 75€/h

Hyvin tyypillinen ajanmenekki on 3-5h / veroilmoitus. Isoilla tiloilla, joilla on ollut paljon tapahtumia vuoden aikana, niin ilmoituksen tekoon on saattanut mennä koko työpäivä (8h). Riippuu siis hyvin paljon tilan koosta, tapahtumista, tositteiden määrästä jne. Toki myös metsätilojen määrä vaikuttaa. Jos tiloja on useita ja niissä on ollut verovuoden aikana tapahtumia, niin ne omalta osaltaan lisäävät ajanmenekkiä.

Suullinen veroneuvonta hankkeiden ja puukaupan yhteydessä on maksutonta Metsä Niemisen asiakkaille.