Metsä Nieminen Oy
Metsä Nieminen Oy

Puunmyyntisuunnitelma eli leimausseloste

Puunmyyntisuunnitelma sisältyy lähtökohtaisesti kaikkiin puukauppapalveluihimme. Omatoiminen metsänomistaja voi tilata puunmyyntisuunnitelman myös erikseen, jos puukaupan kilpailutuksen ja tarjousten vertailun haluaa tehdä itse.

Puunmyyntisuunnitelma eli leimausseloste on oleellinen osa puukauppaa. Puunmyyntisuunnitelmassa kartoitetaan ja arvioidaan hakkuutavoittain kertymät puutavaralajeittain. Puunmyyntisuunnitelmaa hyödynnetään puukaupassa mm. mietittäessä puukaupan vaihtoehtoja tai, kun lähdetään kilpailuttamaan myyntierää. 

Hinnasto

1€/m3
Tai vaihtoehtoisesti tuntityönä 75€/h

Harvennushakkuu mäntymetsä
Harvennushakkuu hakkuukoneella
Puutavaran lähikuljetus tien varteen puun ajo
Puutavaran lähikuljetus

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu sekä puunkorjuun operatiivinen ohjaus

Puunkorjuun ja leimikon suunnittelupalvelu pitää mm. sisällään: 

– Leimikon ja tilanrajojen merkkaamisen maastoon
– Varastopaikan valinta ja valmistelu
– Ennakkoraivaustarpeen määrittäminen
– Lähikuljetusreitin valinta ja merkkaaminen maastoon tarvittaessa
– Tien kaukokuljetuskelpoisuuden määrittäminen
– Säästöpuuryhmien rajaaminen maastoon
– Lakikohteiden merkkaaminen maastoon
– Suojavyöhykkeiden merkkaaminen vesistöihin

Puunhankinnan ja puunkorjuun operatiivinen ohjaus

Ohjaan puunhankinnan ja puunkorjuun prosessin alusta loppuun alkaen puukaupasta päättyen puun loppukäyttöpaikkaan. Käytännössä puukaupan jälkeen huolehdin leimikot korjuuvalmiiksi hakkuita varten ja siirrän ne sitten varantoon odottamaan toteutusta. Pystykaupoissa kohde siirtyy Metsä Niemisen leimikonvälityksessä puunostajan järjestelmään. Mikäli kyseessä on hankintakauppa ja jonka Metsä Nieminen toteuttaa, niin tällöin  puunkorjuu toteutetaan omilla resursseilla.
Puunhankinnan ohjaukseen liittyy siis koko puunhankinnan logistinen ketju.

Hinnasto

75€/h

 


HUOM. Puukauppa-asiakkaille tämä palvelu sisältyy puukaupan välityspalkkioon.
 

Metsä Nieminen Puunkorjuu korjuupalvelu
Uudistushakkuu ja Metsä Niemisen korjuupalvelu

Hankintakauppa- ja puunkorjuupalvelu

Hankintakaupassa on kyse siitä, että metsänomistaja toimittaa puukauppasopimuksen mukaista puuta tienvarteen, josta ne kuljetetaan sitten eteenpäin tuotantolaitokselle. Hankintakaupassa metsänomistaja vastaa itse puunkorjuusta ja sen kustannuksista. Metsänomistaja voi valmistaa puut itse tai käyttää Metsä Niemisen korjuupalvelua, jolloin meiltä tulee hakkuu ja ajokone sekä tarvittaessa myös metsuri metsääsi.

Koska hankintakaupassa metsänomistaja vastaa puunkorjuun kustannuksista, niin tällöin korjuukustannukset huomioidaan myös puusta maksettavassa hinnassa. Puusta maksettava hinta verrattuna pystykauppoihin on toistaiseksi paljon parempi hankintakaupoissa puhuttaessa erityisesti kuitu- ja energiapuusta.

Metsä Niemiseltä voi tilata puunkorjuun palveluna. Tämä palvelu on tarkoitettu hankintakauppoihin, joissa kilpailutamme puut ja välitämme ne eteenpäin puuta käyttäviin tuotantolaitoksiin tai muihin organisaatioihin. Korjuupalveluun sisältyy kaikki vaiheet kannolta tienvarteen.

Palveluun sisältyy lähtökohtaisesti

  • Puunmyyntisuunnitelma eli leimausseloste
  • Metsänhoidon ja verotuksen asiantuntijaneuvonta
  • Puukauppatarjouspyyntöjen laatiminen ja tarjousten vertailu (kun puuerä myydään muihin organisaatioihin)
  • Mahdollisten tukien / avustusten haku metsänomistajalle
  • Leimikon suunnittelu
  • Maisematyölupa asemakaava-alueilla
  • Puunkorjuu koneellisesti tai metsurityönä 
  • Puunkorjuun operatiivinen ohjaus

Hinnasto

Pyydä tarjous

Puun kuljetus

Lorem Ipsum jne